"Preduzetništvo – put ka samoinicijaciji, duhovnom, ekonomskom i finansijskom prosperitetu" - JPM | Ekonomist

“Preduzetništvo – put ka samoinicijaciji, duhovnom, ekonomskom i finansijskom prosperitetu” – JPM

Za Ekonomist piše Jefimija Pavićević- Markovinović

Iako postoji mnoštvo tekstova, podsticajnih programa od strane institucija javnog i privatnog sektora koji se tiču teme preduzetništva, uvijek je inspirativna tema kojoj se može dodati neki novi aspekt definisanja i posmatranja.

Poznato je da je preduzetništvo nepresušan izvor  kreativnosti, ekonomskog i finansijskog, ali prije svega i duhovnog prosperiteta, jer uspješna realizacija naše ideje je odraz nas samih, naših ambicija, naše volje i hrabrosti da se suočimo sa svim pratećim prilikama i neprilikama na putu idejne samorealizacije. Probuditi ‚‚preduzetnički nerv“ znači probuditi svjesnost u sebi da možemo više. Rad na preduzetničkoj ideji je istovremeno i kontinuirani rad na sebi. Razvijanjem preduzetničke ideje, razvijamo sebe, preispitujemo svoje postupke i odluke, tražimo načine da budemo kreativniji, originalniji, slobodniji, rušimo nametnute predrasude društva, mijenjamo svoj način razmišljanja, razvijamo komunikaciju i odnose sa ljudima iz kojih uvijek učimo nešto novo i dalje dijelimo s drugima kao vid iskustva koji može pomoći ostalim potencijalnim preduzetnicima.

Konkretno u našoj zemlji preduzetništvo polako počinje da prevladava nad javnim sektorom, ali se ipak čini da pored svih akcionih planova, podsticajnih programa, edukacije, treba i dalje više raditi na buđenju ljudske svijesti s posebnim akcentom na djecu, učenike, studente. Ovogodišnjim Akcionim planom Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje (od 2015. do 2019.godine), kako navode iz Ministarstva, radiće se na povezivanju vaspitnoobrazovnih institucija, privrede i društva. Sprovođenje aktivnosti će dominantno finansirati javni sektor, uključujući i Zavod za zapošljavanje, sa 8,6 miliona eura, privatni sektor sa 38.900, dok će međunarodne organizacije i donatori obezbijediti 105.640 eura.

 

Međutim i pored predstavljenih ovogodišnjih programa postavljaju se sledeća pitanja – Da li su programi prilagođeni ljudima po osnovu nivoa znanja i obrazovanja? Da li je sem finansijske i edukativne, potrebno uključiti  kao vid  podrške i preduzetnike koji su već uspjeli? Da li je moguće u okviru školskog programa imati povremene posjete uspješnim preduzetncima, kako bi se na mlađe generacije prenijela energija, ideja i znanje i donekle nivo svijesti ljudi koji su zaista srce preduzetništva? Da li je moguće svakom projektu nakon realizacije dati određeni rok, nakon kojeg se ispituje  uspješnost ideja kojima je data šansa za realizaciju, npr.  koliko su uspješno realziovane ideje uticale na smanjenje nezaposlenosti, razvoj nekog novog proizvoda/brenda, na konkurenciju, na razvoj sopstvene ličnosti, na promjenu nivoa svijesti, kvalitet života, na granice ličnih ambicija …?

Sva prethodno postavljena pitanja imaju za cilj da je preduzetništvo ustvari fokusiranje na nas same i jedinstven put da dođemo do drugačijeg načina razmišljanja koji ustvari vodi do buđenja samoinicijacije, duhovnog, ekonomskog i finansijskog prosperiteta.


 

Napomena: Dragi čitaoci, u toku je konkurs Ekonomista za autora/urednika koji smo koncipirali kao interaktivno takmičenje. U njemu su kandidati koji su prošli I krug, imali zadatak da u II, pripreme autorski tekst. Dva kriterijuma koja će odlučiti pobjednike i nove naše članove su kvalitet teksta i njegova čitanost (ujedno i engagement –  like, comment, share na Facebook-u).

Dakle, ukoliko želite da “pomognete” nekom od kandidata pozivamo vas da na vašim društvenim mrežama podijelite tekst i preporučite ga vašim prijateljima.

Ekonomist tim

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

One thought on ““Preduzetništvo – put ka samoinicijaciji, duhovnom, ekonomskom i finansijskom prosperitetu” – JPM

Komentariši

Top