Predložili da se Ulcinjska rivijera izda Karismi

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte predložio je danas Vladi da prihvati predlog ugovora o davanju u dugoročni zakup hotelsko turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera konzorcijumu Karisma Hotels & Resorts.

Savjet je na sjednici razmatrao izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države i objekata u svojini Ulcinjske rivijere, sa predlozima odluke od davanju u dugoročni zakup i ugovora.

“Savjet je predložio Vladi da usvoji izvještaj i prihvati ugovor”, navodi se u saopštenju Vladine Službe za odnose s javnošću.

Predloženom odlukom se, kako je objašnjeno, u dugoročni zakup, na 30 godina, konzorcijumu Karisma Hotels & Resorts daju zemljište u opštini Ulcinj ukupne povšine 122,21 hiljadu metara kvadratnih, vlasništvo države, čiji je korisnik Ulcinjska rivijera.

Na zemljištu se nalazi kompleks hotela Olympic, Bellevue, objekat restorana i drugi prateći sadržaji, vlasništvo Ulcinjske rivijere, a koji su, zajedno sa navedenim zemljištem, predmet ugovora o zakupu.

Konzorcijum se prijavio kao jedini ponuđač na javni tender koji je objavljen 21. juna u domaćoj, a dan kasnije u stranoj štampi kao i na internet stranici Savjeta.

“Minimalna zakupnina za period trajanja zakupa od 30 godina iznosi 450 hiljada EUR godišnje. Investicioni program od ove do 2019. godine predviđa investicije u visini od 16,24 miliona EUR, unaprijeđenje kvaliteta i poslovanja postojećih objekata kompleksa do nivoa četiri međunarodne zvjezdice, kao i izgradnju novih objekata. Nakon ispunjenja investicionog programa, koji je projektovan na ukupan iznos od 31,84 miliona EUR, kompleks bi do 2027. godine trebalo da bude kapaciteta minimum 600 soba kategorije četiri međunarodne zvjezdice”, navodi se u saopštenju.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top