Povukli 94 miliona $ od Exim banke | Ekonomist

Povukli 94 miliona $ od Exim banke

Vlada je u srijedu povukla tranšu kredita kineske Exim banke za gradnju autoputa od 94 miliona USD, saznaje Pobjeda u Vladi.

Taj kapitalni infrastrukturni projekat vrijedan je 809,6 miliona eura, od čega je kredit Exim banke oko 687 miliona eura. Kredit je odobren na 20 godina, uz grejs period od šest godina i godišnju kamatnu stopu od dva odsto.
Od ukupne cijene, za projektovanje i izgradnju prioritetne dionice autoputa Smokovac-Uvač-Mateševo, 85 odsto biće obezbijeđeno iz kredita Exim banke, a preostalih 15 odsto obezbjeđuje država.
Prioritetna dionica duga je 41 kilometar. Cijena je 19,7 miliona eura po kilometru i definišu je objekti na trasi.
Iz Ministarstva finansija je ranije objašnjeno da iako kredit za autoput počinje da se vraća za šest godina, Crna Gora ima obavezu da plaća kamatu na zajam čim se on povuče.
Iz tog resora Vlade su takođe rekli da je zbog toga i uvedena taksa od sedam centi na gorivo. Dopuna uredbe počela je da se primjenjuje 20. aprila kada su cijene goriva povećane sedam centi. Od naknade će se pet centi izdvajati za izgradnju autoputa, a dva centa za finansiranje reprezentativnog sporta.
“Povlačenjem kredita nastaje i obaveza plaćanja kamate, tako da država Crna Gora ima obaveze za finansiranje autoputa i prije dospjeća za plaćanje glavnice”, objasnili su iz Ministarstva.
Kamata za povučeni kredit, u skladu sa ugovorom sa kineskom Exim bankom, plaća se polugodišnje i to 21. januara i jula svake godine.
“Iznos kamate zavisiće od iznosa povučenih sredstava i broja dana koji će biti korišćeni za obračun. Ukoliko bi se, recimo, povukla sva sredstva kredita, iznos svake rate iznosio bi oko 33,71 milion EUR. Prva rata kredita na naplatu stiže za šest godina, odnosno po isteku grejs perioda”, objasnili su ranije iz Ministarstva finansija.
Ugovorom o kreditu, zaključenim između Vlade Crne Gore i kineske Exim banke, definisano je da će se kredit vraćati u 28 jednakih rata.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top