Pošta Crne Gore ima 31 direktora | Ekonomist

Pošta Crne Gore ima 31 direktora

U upravi Pošte Crne Gore zaposleno je oko 120 osoba, od ukupno 920 zaposlenih, koliko ih je radilo u ovom državnom preduzeću na kraju prošle godine.

Podaci do kojih je došao Dan pokazuju da, pored pozicija izvršnog direktora i članova odbora direktora, u ovom državnom preduzeću radi veći broj pomoćnika direktora, direktora sektora, zamjenika, šefova kabineta, sekretara, savjetnika, inspektora pravnih zastupnika…

Izvršni direktor Pošte je Ivan Kalezić, dok je njegov zamjenik Gjergj Camaj. Kalezić ima čak pet pomoćnika.

Olivera Martinović je pomoćnik izvršnog direktora za poštansko poslovanje i platni promet, Andreja Vujačić za IT i elektronske servise. Pomoćnik izvršnog direktora za ekonomsko-finansijsko poslovanje je Dubravka Čađenović, za pravne i kadrovske poslove Milo Perović, a pomoćnik direktora za logistiku je Miodrag Rakčević.

Odbor direktora Pošte čini pet lica. To su Mirsad Džudžević, predsjednik odbora, te Milan Martinović, Branko Femić, Jaho Pepić i Aleksandar Ljumović kao članovi. Odbor ima svog sekretara Milanku Janjević.

Pored ovih 12 direktora, Pošta Crne Gore ima još toliko direktora sektora i samostalnih službi. To su Slađana Vujović, direktor za kvalitet, Vesna Vratnica za reklamacije, Olivera Bošković za informaciono-telekomunikacione tehnologije.

Na čelu Sektora za poštansku eksploataciju i prodaju je Jovana Sjekloća, Lidija Perović je direktorica Sektora za usluge. Direktori su i Maja Otašević za sektor ekspres usluga, Violeta Stambolić za platni promet i izvještavanje, Vanja Milošević za ekonomske i Tatjana Popović za opšte poslove.

Tatjana Vujošević je na čelu sektora za pravne i kadrovske poslove. Direktorica Samostalne službe unutrašnje kontrole je Mileva Eraković, a službe obezbjeđenja Nataša Jovanović Vukčević.

Pored ovih, Pošta ima i direktore regionalni centara. Slavko Vučićević je direktor barske pošte, Bećir Kalač je na čelu Regionalnog centra pošta Berane. Direktor u Bijelom Polju je Muhedin Spahić, u Budvi Novka Raspopović, Herceg Novom Zoran Kaluđerović. Na čelu Pošte u Nikšiću je Milan Anđelić, dok je Miodrag Rakčević direktor Poštansko-logističkog centra.

Prema nezvaničnim saznanjima Dana, poslovni sekretar Pošte je Snežana Cicarević. Pi-ar menadžer je Vesna Goljević, dok je Veronika Klikovac šef kabineta izvršnog direktora.

Prema zvaničnim podacima koje je Pošta Crne Gore prijavila Poreskoj upravi, tokom 2018. godine u ovom preduzeću radila su, prosječno, 922 lica, što je povećanje za 38 novozaposlenih u odnosu na godinu ranije.

Pošta je lani za zarade i naknade dala 6,5 miliona eura, što predstavlja povećanje u odnosu na godinu ranije za oko 220.000. Iz tog državnog preduzeća nijesu odgovorili na pitanja Dana, poslata 6. marta, u vezi angažovanja 120 ljudi u upravi Pošte.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top