Ambasade

 • Ambasada Republike Albanije, Stari Aerodrom, Zmaj Jovina 30, 81 000 Podgorica, Tel: +382 20 652 796; 652 837; 652 784, Fax: +382 20 652 798;
 • Ambasada Republike Bosne i Hercegovine, Atinska 58, Podgorica, Tel: +382 20 618 105; 618 015; 618 135; 618 156, Fax: +382 20 618 016;
 • Ambasada Republike Slovenije, 13. Jul b.b. PC “Celebic”, Podgorica, Tel: + 382 20 208 020, E-mail: kpg@gov.si;
 • Ambasada Republike Hrvatske, Vladimira Cetkovica 2, Podgorica, Tel: + 382 20 269 760,Fax: + 382 20 269 810;
 • Ambasada Republike Makedonije, Hercegovacka 49/III, Podgorica,Tel: + 382 20 667 415; 667-416, Fax: + 382 20 667-205, e-mail: mkgkpodgorica@cg.yu;
 • Ambasada Republike Srbije, Ulica Hercegovacka br. 18. Podgorica, Tel: +382 20 664 301,

 

Banke

Domaće institucije

Medjunarodne institucije

 • Organizacija za bezbjednost i saradnju u Evropi (OSCE), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 147, Podgorica, Tel: + 382 20 406 401, Fax: + 382 20 406 431, e-mail: omim@osce.org.
 • UN Visoki komesarijat za raseljena lica (UNHCR), Nikca od Rovina 51, Podgorica, Tel: + 382 20 238 066, Fax: + 382 20 238 068.
 • UN Children’s Fund (UNICEF), Vladike Danila 28, Podgorica, Tel: + 382 20 224 277,Fax: + 382 20 224 278.
 • Delegacija Evropske Komisije za Crnu Goru, Hotel “Podgorica”, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1, Podgorica,Tel: +382 20 402 525,Fax: +382 20 655 567.
 • Save the Children UK, Atinska 54, Podgorica, Tel/fax: + 382 20 655 015; 655 020
 • Medunarodna organizacija za migracije (IOM), Dzordža Vašingtona III/45, Podgorica, Tel: + 382 20 234 332. Fax: + 382 20 234 334.
 • Evropska agencija za rekonstraukciju, Atinska 5, Podgorica,Tel: + 382 20 406 600, Fax: + 382 20 655 532.
 • Svjetska banka
 • Evropska banka za obnovu i razvoj
 • OEBS
 • IMF – Međunarodni Monetarni Fond

Ministarstva

 • Ministarstvo odbrane, ul Jovana Tomaševića 29
 • Ministarstvo finansija, Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica;
 • Ministarstvo za informaciono društvo
 • Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
 • Ministarstvo inostranih poslova, Stanka Dragojevica 2, Podgorica, Tel: +382 20 242 299;, www.gov.me
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova i državne uprave, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, Tel: 020/241-252; 020/242-483; 069 349 000; 067 449 000, E-mail: mup.kabinet@cg.yu;
 • Ministarstvo pravde, Vuka Karadzica 3, Podgorica, Tel: 020/231-552, Fax: 020/407-515, E-mail: minpravde@cg.yu
 • Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja, Rimski trg 46, Podgorica, Tel:+382 20 482-148, Fax: +382 20 234-227, www.gov.me.
 • Ministarstvo prosvjete i nauke, Rimski trg bb, Podgorica, Tel: +382 20 405 301, Fax: +382 20 405 334, E-mail:mpin@cg.yu
 • Ministarstvo zaštite ljudskh prava i prava manjina, Rimski trg 46, Podgorica 19, Tel:020/482-126, Fax:020/234-198, E-mail:min.manj@cg.yu.
 • Ministarstva održivog razvoja i turizma; IV Proleterske br. 19, 81000 Podgorica, tel: 020/446-262 i fax: 020/446-215.www.mrt.gov.me
 • Ministarstvo finansija Crne Gore

Uprava za nekretnine i područne jedinice

 • Andrijevica Ul: Branka Deletića bb; Tel: 051/243542
 • Bar ; Ul: Bulevar revolucije br. 1; Tel: 030/312447
 • Berane; Ul: IV Crnogorske br. 2; Tel: 051/233343
 • Bijelo Polje; Ul: Slobode bb; Tel: 050/432784
 • Budva; Ul: Jadranski put bb; Tel: 033/451147
 • Cetinje; Ul: Bajova br.2; Tel: 041/231687
 • Danilovgrad; Ul: Trg 9. decembar bb; Tel: 020/811953
 • Herceg Novi; Ul: Maršala Tita br. 2; Tel: 031/322413
 • Kolašin; Ul: Buda Tomovića bb; Tel: 020/865828
 • Kotor; Ul: Stari grad – Kotor; Tel: 032/325735
 • Mojkovac; Ul: Mališe Damjanovića bb; Tel: 050/472118
 • Nikšic; Ul: Njegoševa br.18; Tel: 040/201124
 • Plav; Ul: Čaršijska bb; Tel: 051/251126
 • Plužine; Ul: Plužine; Tel: 040/271106
 • Pljevlja; Ul: Kralja Petra (zgrada Opštine); Tel: 052/322989
 • Podgorica; Ul: Vasa Raičkovića bb; Tel: 020/238719
 • Rožaje; Ul: Maršala Tita bb; Tel: 051/272051
 • Šavnik; Ul: Šavnik (zgrada Opštine); Tel: 040/266106
 • Tivat; Ul: Nikole Đurkovića bb; Tel: 032/671980
 • Žabljak; Ul: Trg durmitorskih ratnika bb; Tel: 052/361562
 • Ulcinj; Ul: Bulevar Maršala Tita; Tel: 030/412897

Zavod za zapošljavanje i područne jedinice

 • Bar Bulevar 24. novembra H-14, tel.030/313-048
 • Bijelo Polje Tomaa ϩߩca bb, tel. 050/432-422
 • Berane 29. novembra 54,tel.051/233-332
 • Herceg Novi, Partizanskih majki 4, tel. 031/324-059
 • Pljevlja Tanasija Pejatovića 2, tel.052/356-742
 • Direkcija, Bulevar revolucije 3, tel. 020/405-272
 • Podgorica, Novaka Miloševa 6/1, tel. 020/406-800
 • Andrijevica, Branka Deletića bb, tel. 051/230
 • Budva, Mediteranska 23, tel. 033/402-556
 • Kolasin,Trg Vukmana Kruۣica, tel.020/860-030
 • Kotor, Škaljari bb-zgrada Obnove, tel. 032/325-732
 • Mojkovac, Filipa ϯrica bb, tel.050/470-051
 • Plav,tel.051/255-061
 • Pluzine,Dom kulture, tel.040/271-295
 • Rozaje 30. septembra bb, tel. 051/271-343
 • Šavnik, tel.040/266-400
 • Tivat, Soliter (p+5), tel, 032/674-585
 • Ulcinj Bulevar Marsala Tita, tel. 030/412-213
 • Zabljak Trg durmitorskih ratnika, tel. 052/360-030
 • Sektor za istraživanje, razvoj i planiranje Bulevar revolucije 3, tel. 020/405-273
 • Sektor za informatiku Ivana Vujoševića 10, tel. 020/405-213
 • Sektor za zapošljavanje Ivana Vujoševića 10, tel. 020/405-201
 • Sektor za pravne i opšte poslove, Bulevar revolucije 3, tel. 020/405-271
 • Cetinje Bajova 2, tel. 041/236-064

Osiguravajuće kuće

Opštine

Poreska Uprava-područne jedinice

 • Budva, zgrada Skupštine opštine, tel: 033/451-776
 • Kotor, Stari grad bb, tel: 032/322-720
 • Herceg Novi, Trg Maršala Tita 2 i Njegoševa 5, tel: 031/324-991
 • Tivat, zgrada Skupštine opštine, tel: 032/671-289.
 • Bar, zgrada Skupštine opštine, tel: 030/312-684,
 • Ulcinj, zgrada Skupštine opštine, tel: 030/412-598
 • Podgorica, V Proleterske 36, tel: 020/442-733, 442-713
 • Danilovgrad, Sava Burića bb, tel: 020/810-095
 • Cetinje, Bajova 2, tel: 041/231-847
 • Nikšić, Njegoševa 18, tel: 040/215-198
 • Šavnik, zgrada Skupštine opštine, tel: 040/266-105.
 • Plužine, zgrada Skupštine opštine, tel: 040/271-338
 • Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb, tel: 050/472-336
 • Bijelo Polje, zgrada Skupštine opštine, tel: 050/432-050
 • Kolašin, Buda Tomovića bb, tel: 020/865-785
 • Berane, IV Crnogorske proleterske brigade bb, tel: 051/230-477
 • Plav, Racina bb, tel: 051/251-030
 • Andrijevica, Branka Deletića 3, tel: 051/243-534,
 • Rožaje, 13. jula bb, tel: 051/273-196.
 • Pljevlja, Ivana Milutinovića bb, tel: 052/323-191
 • Žabljak, zgrada Skupštine opštine, tel: 052/361-178
Top