Poslodavci traže 9.165 pripravnika | Ekonomist

Poslodavci traže 9.165 pripravnika

Poslodavci su za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem ove godine prijavili 9.165 mjesta, od čega 60 odsto u privatnom i 40 odsto u javnom sektoru.

Konkurs za prijavu visokoškolaca koji nemaju radnog iskustva i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem počeo je 18. oktobra i biće otvoren do 18. novembra.

Visokoškolci imaju mogućnost da izaberu sedam željenih poslodavaca kod kojih bi voljeli da se struno osposobljavaju.

Ocjena tokom studiranja je jedini i osnovni kriterijum prilikom povezivanja poslodavaca i korisnika“, kaže se u saopštenju Koordinacionog tima za implementaciju Programa stručnog osposobljavanja.

Za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama mogu se prijaviti samo visokoškolci koji su završili studije obima 240 kredita u trajanju od četiri godine u skladu sa propisima.

Realizacijom Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, kako se navodi, olakšaće se prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada pružanjem mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija kojima će odgovoriti tržištu rada.

Program će pružiti smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike i doprinijeće smanjenju nezaposlenosti mladih“, navodi se u saopštenju.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top