Poreska uprava predlaže stečaj za četiri kompanije | Ekonomist

Poreska uprava predlaže stečaj za četiri kompanije

Postupajući po definisanim procedurama, a u nastojanju da se obezbijedi efikasno upravljanje poreskim dugom, mjeru predlaganja pokretanja stečajnog postupka Poreska uprava preduzima kao krajnju mjeru za obezbjeđenje potraživanja prema obveznicima koji ne izmiruju poreski dug u sistemu reprograma, kao i prema obveznicima koji ne poštuju donijeta rješenja o reprogramu, saopšteno je danas iz te ustanove.

Tako je Poreska uprava podnijela predlog za pokretanje stečajnog postupka kod poreskih obveznika doo Komerc Keka, AD Put Bar i doo Montenegro Security Service Podgorica, kojima su rješenja o reprogramu ukinuta zbog neizmirivanja jednokratne uplate a u skladu sa odredbama Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, a kod kojih ostalim mjerama prinudne naplate nije bilo moguće naplatiti poreski dug u ukupnom iznosu od 2.967.242,54 €, pri čemu su u međuvremenu dospjele i ostale neizmirene obaveze istih.

Predlog za pokretanje stečajnog postupka podnijet je i za poreskog obveznika doo Fabrika vode Lipovo Kolašin, koji nije aplicirao za reprogram, a kod kojeg takođe nije bilo moguće naplatiti poreski dug u postupku prinudne naplate.

Poreska uprava prati i izmirivanje poreskih obaveza od strane obveznika kod kojih je stečajni postupak okončan usvajanjem planova reorganizacije, pa je, nakon najave Poreske uprave da će zbog kašnjenja u dinamici izmirivanja obaveza definisanoj planom reorganizacije podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, poreski obzvenik doo Izbor Bar uplatio 556.280,38 € po osnovu obaveza obuhvaćenih planom reorganizacije.

Iz Poreske uprave najavljuju da će, u skladu sa donijetim Planom za upravljanje poreskim dugom, mjera iniciranja pokretanja stečajnog postupka biti primjenjivana i u narednom periodu, te da treba pomenuti da je kroz stečajne postupke kod AD Brodogradilište Bijela, doo Gorica Podgorica i doo Ribnica Commerce u prethodne dvije godine prodajom imovine ili dijela imovine poreskih dužnika naplaćen poreski dug od istih u ukupnom iznosu od preko 6 miliona eura.


Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top