Poreska uprava lider u realizaciji preporuka EU | Ekonomist

Poreska uprava lider u realizaciji preporuka EU

Poreska uprava Crne Gore je regionalni lider u realizaciji preporuka iz poglavlja koje se odnosi na oporezivanje i posvećenosti ostvarivanju ciljeva, saopštila je rukovodilac jedinice Generalnog direktorata za oporezivanje i carinsku uniju u Evropskoj komisiji (EK), Barbara Branki Gardinal.

Ona je na godišnjem koordinacionom sastanku predstavnika MMF, EK i poreskih uprava jugoistočne Evrope ocijenila pozitivnim postignuti napredak u ispunjavanju zahtjeva predviđenih pregovaračkim Poglavljem 16 – Oporezivanje.

– Zahvaljujući dosadašnjim rezultatima planiran je trogodišnji nastavak projekta, u okviru kojeg će u PU biti realizovano čak 18 ekspertskih misija, namijenjenih daljem unaprijeđenju pojedinačnih poslovnih procesa, a prema prepoznatim potrebama i prioritetima – objašnjava Branki Gardinal.

Iz PU je saopšteno da je sastanak organizovan u Centru za razvoj izvrsnosti u finansijama, u Ljubljani, koji predstavlja najprestižniju instituciju za razvoj kompetenci službenika ministarstava finansija i poreskih uprava cijelog regiona.

– Sastanak je bio posvećen razmatranju dosadašnjeg napretka ostvarenog u sprovođenju reforme i modernizacije poreskih uprava, kao i značaja koji tehnička pomoć MMF-a, kroz projekat koji finansira EK, ima na putu pripreme za harmonizaciju poreske legislative i prakse sa EU standardima – navodi se u saopštenju PU.

Pomoćnik direktora Sektora za fiskalna pitanja u MMF-u, Juan Toro Rivera, naveo je PU kao najbolji primjer u uspješnosti sprovođenja započetih reformi, imajući u vidu izuzetan progres ostvaren u svim poslovnim procesima, a naročito u dijelu upravljanja poreskim dugom. On je podsjetio na uspjeh PU u implementaciji pristupa korporativnog menadžerskog poslovanja, kao i na zadovoljstvo eksperata saradnjom koju u kontinuitetu imaju sa poreskim službenicima u Crnoj Gori.

Direktor PUCG, Miomir M. Mugoša, predstavio je stepen realizacije strateških ciljeva poreskog organa, kao i rezultate implementacije preporuka eksperata MMF-a datih tokom niza misija. On se osvrnuo i na rezultate ostvarene u oblastima upravljanja poreskim dugom, ažuriranja registra, upravljanja velikim poreskim obveznicima i organizacionog i kadrovskog jačanja.

Generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unaprijeđenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija, Bojana Bošković, predstavila je aktivnosti tog Vladinog resora na stabilizaciji javnih finansija, sa osvrtom na povezanost efikasnosti rada poreskog organa u obezbijeđenju prihodne strane budžeta, održivosti javnih finansija i unaprijeđenju poslovnog ambijenta.

Na koordinacionom sastanku predstavnika MMF-a, EK i zemalja korisnica projekta, ocjenjuje se ostvareni progres i dosadašnji rezultati, ali i planiraju dalje aktivnosti na sprovođenju projekta.

Komentariši

Top