Poreska policija u borbi protiv utaje poreza

Poreska uprava uskoro će formirati poresku policiju, koja bi trebalo da doprinese efikasnijoj borbi protiv utaje poteza, piše Pobjeda.

– Iskustva iz regiona pokazuju daje poreska policija dobro rješenje. U Srbiji postoji već 15 godina i bilježi dobre rezultate kada je riječ o suzbijanju sive ekonomije – saopšteno je za TVCG iz Poreske uprave.

Poreska uprava inicirala je izmjene seta zakona kojim se regulišu oporezivanje i krivični postupak. Do aprila bi trebalo da bude usvojen i pravilnik o sistematizaciji u PU koji definiše formiranje organizacione cjeline poreske policije.

– Potrebno je izvršiti izmjenu zakona o krivičnom postupku, unutrašnjim poslovima, ali i zakon o poreskoj administarciji kako bi poreska policija mogla da se bavi izviđajnim radnjama – kazala je za TVCG Milica Vuletić iz Poreske uprave.

Da je za bolju borbu protiv sive ekonomije potrebna poreska policija, govori iskustvo Srbije. To su iz njihove Poreske uprave saopštili crnogorskim kolegama. Za 15 godina rada podneseno je ukupno 26 hiljada prijava i utvrđena utaja poreza od 188 milijardi dinara ili 105 miliona eura godišnje, kazao je za TVCG poreski inspektor Ivan Ivanović.

– Posao je težak, ali su postignuti rezultati koji govore da se rad isplati – kazao je Ivanović iz poreske policije Srbije.

Značajno je, kaže Ivanović, suzbijena siva ekonomija na tržištu akciznih proizvoda, a otkriven je rad 177 takozvanih fantomskih firmi koje su generator sive ekonomije, kao i šest organizovanih kriminalnih grupa.

– Izdaju lažne račune, otpremnice i drugu dokumentaciju i stavljaju ih na raspolaganje živim privrednim društvima i tako pokrivaju nabavku robe na crno. Fantomi za njih podižu gotovinu, dolaze do imovine i gotovine bez plaćanja poreza – objašnjava Ivanović.

Poreska policija Srbije radi u skladu sa zakonom o krivičnom postupku. Za utaju poreza iznad 500.000 dinara, odnosno 4.200 eura predviđena je kazna zatvora do pet godina, a za teže oblike i do 10 godina.

Iz crnogorske Poreske uprave kažu da će prioritet poreske policije upravo biti otkrivanje i sankcionisanje krivičnih djela utaje poreza.

– Odnosno utaju poreza sa predumišljajem, odnosno sa namjerom lica da izvrši izbjegavanje plaćanja obaveza. To je izazov sa kojim se suočavaju države regiona i svijeta – kazala je Vuletić.

_______________________________________________________________________________

Izvor: Pobjeda/TVCG

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top