Poreska policija moraće da sačeka novi zakon | Ekonomist

Poreska policija moraće da sačeka novi zakon

Sistematizacijom Poreske uprave, koju je nedavno usvojila Vlada, nije predviđ­eno formiranje poreske policije, iako je početkom godine to najavljivano.

– Novousvojenim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta nije predviđena poreska policija. Uspostavljanje poreske policije moguće je tek po obezbjeđ­ivanju zakonskih preduslova, kojima bi se omogućilo samostalno sprovo­đenje izvi­đajnih radnji od strane ove organizacione cjeline Poreske uprave. Izmjena zakona još je u toku – kazali su Pobjedi iz Poreske uprave.

Kratko su objasnili da će po usvajanju zakonskih izmjena, pristupiti i izmjeni akta o sistematizaciji radnih mjesta radi formiranja odjeljenja za poresku policiju.

Sektor poreske policije postoji u svim zemljama regiona.

Iz Poreske uprave početkom marta ove godine saopšteno je da će poreska policija biti formirana nakon što bude usvojena unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, čija izrada je tada bila u toku.

Objasnili su da će se nakon toga znati koliko će ljudi biti u Poreskoj policiji.

Poreska policija, kako je tada rečeno, biće nadležna za sprovođenje izvi­đajnih radnji koje obuhvataju širok spektar.

– Poreska policija će pozivati i saslušavati lica zbog sumnje na izvršeno poresko krivično djelo, prikupljati obavještenja od građ­ana, pregledati prevozna sredstava, putnike i prtljag, pregledati odre­đene objekte, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike u prisustvu odgovornog lica, ostvarivati uvid u njihovu dokumentaciju i oduzimati je po potrebi – objasnili su tada iz Poreske uprave.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top