Ponovo produžen rok za dostavljanje ponuda za Donju Azru | Ekonomist

Ponovo produžen rok za dostavljanje ponuda za Donju Azru

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte produžio je rok za dostavljanje ponuda na međunarodni tender za davanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza u Opštini Herceg Novi, do 11. marta.

To je peti put da se tender produžava. Produžen je i rok za otkup tenderske dokumentacije, do 4. marta, prenosi agencija MINA-business.

Prethodni rok za dostavljanje ponuda bio je 11. decembar, dok se tenderska dokumentacija mogla otkupiti do danas do 16 sati.

Tender za dugoročni zakup, od 31 do 90 godina, zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza raspisan je sredinom novembra prošle godine, a prvobitni rok za dostavljanje ponuda bio je 12. februar. Savjet za privatizaciju je u februaru prvi put produžio rok za dostavljanje ponuda do 8. maja, da bi nakon toga tender bio produžen do 19. juna. Rok je treći put produžen do 18. septembra, a četvrti do 11. decembra.

Pravo da dostave ponude imaju iskusni domaći i strani investitori, s finansijskom sposobnošću i iskustvom u projektovanju, gradnji i poslovanju turističkih kompleksa. Potencijalni zakupci imaju obavezu finansiranja, projektovanja, gradnje i upravljanja turističkim kompleksom.

U zakup se izdaje zemljište površine 94,68 hiljada metara kvadratnih i akvatorijuma od 4,69 kvadratnih metara.

Lokacija se nalazi u blizini tvrđave Arza, austrougarske građevine smještene na istoimenom poluostrvu i u blizini plaže Žanjice, na putu za Plavu špilju.

Pravo učešća na tenderu imaju zainteresovani, uključujući i konzorcijume, koji otkupe tendersku dokumentaciju i potpišu izjavu o povjerljivosti podataka. Učesnici na tenderu obavezni su da kumulativno ispune kvalifikacione uslove iz grupe A i B, koji će se ocjenjivati nakon prijema i otvaranja ponuda.

Uslovima iz grupe A predviđeno je da ponuđač mora biti međunarodni hotelski operater i brend koji je poznat i međunarodno priznat kao uspješan operater najmanje dva hotelska kompleksa kategorije pet zvjezdica.

On mora imati najmanje pet godina neprekidnog iskustva u planiranju, razvoju i upravljanju hotelima, koji su po međunarodnom standardu kategorije pet zvjezdica. Ponuđač mora i da dokaže da posjeduje finansijsku sposobnost i sredstva neophodna za realizaciju predviđenog projekta na potpun i blagovremen način, pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i ponudi.

Zainteresovani ponuđač treba da dostavi dokaz da je u posljednje dvije godine ostvario pozitivan finansijski rezultat i da je u posljednjoj godini ostvario ukupan promet od najmanje deset miliona EUR.

Kvalifikacionim uslovima iz grupe B ponuđač mora imati vrijednost kapitala ili imovine pod upravljanjem od najmanje 100 miliona EUR i dokazati da je u posljednje dvije godine ostvario pozitivan finansijski rezultat. Ponuđač treba da dokaže da je u toku posljednje poslovne godine ostvario ukupan promet od najmanje 50 miliona, a mora imati i pismo o namjerama ili sklopljen ugovor o upravljanju sa renomiranom kompanijom koja upravlja sa najmanje dva hotelska kompleksa međunarodnih standarda od pet zvjezdica.

Učesnici koji otkupe tendersku dokumentaciju mogu formirati konzorcijum, koji može učestvovati na tenderu pod uslovom da svi njegovi članovi zajedno ispunjavaju kvalifikacione uslove.

Zainteresovani treba da navedu period zakupa, koji ne može biti kraći od 31 godine i duži od 90 godina, kao i iznos zakupnine po metru kvadratnom, čiji garantovani iznos ne smije biti manji od jednog EUR po kvadratu godišnje.

Potencijalni zakupac treba da dostavi investicioni program i biznis plan, u kojima će precizno biti navedena struktura, dinamika i iznos investicija po godinama i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala.

Investicioni program mora biti obezbijeđen činidbenom garancijom, a ponuđač je obavezan da u roku od pet godina od početka realizacije ispuni obaveze predviđene tim programom.

Učesnicima na tenderu biće omogućen obilazak lokacije, a ponuđač je dužan da uplati depozit ili dostavi bankarsku garanciju u iznosu od 150 hiljada EUR, naplativu na prvi poziv. Tu garanciju treba da izda banka koja ima kreditni rejtind najmanje BBB prema Standard and Poor's agenciji, ili ona koju odredi tenderska komisija.

Izvor: MINA-business

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top