Poništen tender za prodaju akcija Luke Bar | Ekonomist

Poništen tender za prodaju akcija Luke Bar

Luka Bar

Kako izvještava Radio-televizija Crne Gore, poništen je tender za prodaju 30 odsto akcija Luke Bar poljskoj kompaniji “OT Logistics S.A.” Konkretni razlozi za odbijanje ponude su niska ponuđena cijena, nejasan plan ponuđača po pitanju druge imovine Luke i mogućnosti da Poljaci u kratkom roku kupe još 20 odsto akcija, čime bi postali većinski vlasnik a Podgorica izgubila mogućnost kontrole i upravljanja Lukom.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte ocijenio je da ponudom poljskog investitora cilj privatizacije ne bi bio ostvaren “jer ponuda u ovom trenutku ne obezbjeđuje ono što su državni interesi Crne Gore na ekonomskom, društvenom i bezbjednosnom planu”, i zadužio je Tendersku komisiju da proglasi neuspjelim javni tender za privatizaciju Luke.

“Predloženi model privatizacije nije u interesu Crne Gore i njime se ne ostvaruju osnovni ciljevi privatizacije”, izjavio je crnogorski ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković na konferenciji za medije poslije sjednice Savjeta.

“Nakon cjelokupnog sagledavanja stanja, značaja i perspektive ovog subjekta, odlučili smo da se ne prodaje 30 odsto akcija, odnosno da se Luka Bar ne privatizuje, a samim tim se neće prodati ni akcije Montekarga, jer je njihova kupovina uslovljena od kupca kupovinom akcija Luke Bar”, rekao je Nurković .

U raspravi na Savjetu za privatizaciju zaključeno je da je dosadašnji tok procesa privatizacije bio transparentan i u skladu sa propisima, a posebno je apostrofiran kvalitetan socijalni program koji je zaposlenima u “Luci Bar“ obezbijeđen ponudom, navodi se u saopštenju crnogorske vlade.

“Ocijenjeno je, međutim, da će se sa završetkom obnove železničke infrastrukture na pruzi Bar–Podgorica–Vrbnica i dalje kroz Republiku Srbiju, kao i gradnjom autoputa, steći povoljniji uslovi za bolju valorizacju Luke Bar kao jednog od ključnih strateških resursa Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Kompanija „OT Logistics S.A.“ ponudila je 8,52 miliona eura za 30 odsto akcija Luke, obavezni investicioni program za period od tri godine u iznosu 14 miliona eura koji uključuje radove na gatu Volujica i izgradnju novih silosa.

Takođe je ponudila socijalni program koji podrazumijeva povećanje najniže cijene rada sa sadašnjih 90 na 140 eura, zadržavanje svih odredbi sadašnjeg Kolektivnog ugovora i postojećeg broja zaposlenih u naredne tri godine, prenose crnogorski mediji.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top