Pola mikrokreditnih finansijskih institucija u plusu | Ekonomist

Pola mikrokreditnih finansijskih institucija u plusu

Od šest mikrokreditnih finansijskih institucija tri su za pola godine poslovale sa profitom, a tri sa gubitkom. Na nivou sistema profit je 1,3 miliona eura.

Alter Modus 1,2 miliona

Najbolji rezultat je ostvario Alter modus koji je za šest mjeseci postigao profit od 1.181.000 eura. Od kamata je uzeo 2,76 miliona eura a od naknada i provizija 85.000 eura.Monte kredit je za šest mjeseci istvario 196.000 eura profita od kamata je uzeo 595.000, a od naknada i provizija 52.000 eura. Klikloan Podgorica je ostvario profit od 123.000 eura od kamata 218.000 eura, a od naknada 11.000 eura.

Najveći gubitak je ostvario Ozmont 179.000 eura, koji je od kamata prihodovao 19.000, a od naknada i provizija ništa. Montenegro investments kredit Podgorica je za pola godine u gubitku 8.000 eura. Od kamata je uzeo 268.000 eura, a od naknada i provizija 29.000 eura.Kredit plus, sudeći po bilansu stanja koji je objavljen na sajtu Centralne banke za pola godine ništa nije radio. Ostvario je gubitak od 6.000 eura, a nije imao prihoda od kamata i naknada i provizija. Posljednji zvanični podaci koje je objavila Centralna banka pokazuju da su u aprilu ove godine krediti MFI iznosili 52,4 miliona eura i viši su u odnosu na mart za 0,6 odsto. U odnosu na isti period prethodne godine veći su 21,9 odsto.

Rastu kamate

Podaci Centralne banke pokazuju da su MFI povećale kamate na novoodobrene kredite.

Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa MFI na novoodobrene kredite u aprilu ove godine bila je 21,01 odsto, a efektivna 25,29 odsto. Na mjesečnom nivou, nominalna kamatna stopa zabilježila je rast od 0,01 odsto, a efektivna 0,07 odsto. U odnosu na april 2015, nominalna i efektivna kamatna stopa su veće 0,07 i 0,40 odsto respektivno navodi se u izvještaju Centralne banke. Kamate na ukupne kredite su neznatno niže.

Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa MFI na ukupno odobrene kredite je u aprilu bila 20,77 odsto, a efektivna 24,65 odsto. U odnosu na prethodni mjesec, prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa je niža za 0,04 odsto, dok je efektivna niža 0,02 odsto. U odnosu na isti period prethodne godine nominalna je niža za 0,27 odsto, a efektivna 0,46 odsto pokazuju podaci Centralne banke.

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top