Podnošenje zahtjeva do kraja decembra | Ekonomist

Podnošenje zahtjeva do kraja decembra

Poreska uprava (PU) pozvala je poreske obveznike da zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti podnesu na propisanom obrascu do 31. decembra.

“Svi obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost koja se prema važećem propisu može paušalno oporezovati, a čiji je ostvareni promet u ovoj godini manji od 18 hiljada eura, mogu se uz njihov zahtjev, registrovati za paušalno oporezivanje u narednoj godini”, navodi se u obavještenju objavljenom na sajtu PU.

Mogućnost paušalnog oporezivanja prihoda od samostalne djelatnosti realizuje se shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica i Pravilniku o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.

Zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti potrebno je podnijeti nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu (ZPO) u papirnoj formi do 31. decembra za narednu godinu.

“Obrazac zahtjeva za paušalno oporezivanje (ZPO) možete dobiti u područnim jedinicama ili se može preuzeti sa sajta PU”, dodaje se u saopštenju.

Za dodatne informacije možete pozvati call centar PU na broj 19707 svakog radnog dana od osam do 16 sati.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top