Početnici u biznisu će moći da računaju na Garantni fond

Vlada Crne Gore trebalo bi da do kraja godine formira milionski Garantni fond, koji će pomoći početnicima u biznisu za, prije svega, obezbjeđenje potrebnog kolaterala za uredno vraćanje kredita, saznaje Portal Analitika. Osnivanje ove institucije odavno traže predstavnici Investiciono razvojnog fonda ali i dio bankarskog sektora.

U toku je izrada predloga Garantnog fonda koji će se proslijediti Vladi na odlučivanje do kraja jula tekuće godine.

Osnivanjem Garantnog fonda bi se otklonila jedna od biznis barijera sa kojima se danas susrijeću početnici u biznisu u težnji da realizuju održiv biznis, a u pitanju je obezbjeđenje adekvatnog kolaterala kao sredstva obezbjeđenja za uredno vraćanje kredita.

Formiranjem Garantnog fonda bi dopinijelo lakšem pristupu finansijama, posebno početnicima u biznisu. Kreiranjem i implementacijom navedene šeme Fonda, stvorio bi se još jedan mehanizam koji bi motivisao potencijalne preduzetnike da se lakše odluče da započnu sopstveni biznis.

“Međutim to ne znači da onaj ko kreće u biznis da ne treba da obezbijedi jedan dio koleterala jer ako neko ne snosi nikakav rizik onda nema ni odgovornost za relizaciju svoje biznis ideje i takav pristup bi bio poguban. Za realizaciju biznis ideje je važno da ona bude realizovana. Početnici u biznisu moraju da vjeruju u sebe i moraju da budu sposobni da na drugačiji način realizuju neki biznis sa kojim će ostvariti profit. Jedina mjera uspjeha u biznisu je sposobnost preduzeća da ostvaruje profit”, rekao je u nedavnom intervjuu za Portal Analitika predsjednik Odbora direktora IRF-a Zoran Vukčević.

Ostaje da se vidi kako će se finansirati Garantni font i ko će obavljati kontrolu, a poznato je da Vlada do sada nije imala sluha za slične ideje.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top