Počeo Treći turistički forum Crne Gore | Ekonomist

Počeo Treći turistički forum Crne Gore

U organizaciji Nacionalne turističke organizacije Crne Gore III Turistički forum Crne Gore počeo je juče u Petrovcu i trajaće dva dana.

Tema prvog dana foruma bila je Destinacijska menadžment organizacija budući da predstavlja model dobre prakse koji primjenjuju brojne razvijene tržišne ekonomije u svom upravljanju destinacijom.

U uvodnom dijelu foruma govorili su državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Damir Davidović, predsjednik Izvršnog odbora NTO CG Predrag Jelušić i direktorica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Željka Radak Kukavičić.

Državni sekretar Davidović se u svom obraćanju osvrnuo na uspješne rezultate ostvarene tokom prethodne ljetnje turističke sezone i istakao da će Crna Gora uskoro dobiti i Strateški marketing plan koji će definisati smjernice za dalji turistički razvoj.

Direktorica Radak Kukavičić istakla je da shodno očekivanom usvajanju Strateškog marketing plana za narednih pet godina, plan Nacionalne turističke organizacije da u narednom periodu intenzivno radi na povećanju broja dolazaka turista sa prioritetnih emitivnih tržišta i segmenata prvenstveno sa tržišta Njemačke, Velike Britanije, Poljske, Rusije, Francuske, Austrije, kao i na diversifikaciji i inovaciji prozivoda, produženju turističke sezone, jačanju brenda i poziciji na međunarodnom turističkom tržištu, kao i podizanju efikasnosti upravljačke mreže u destinaciji.

Predsjednik izvršnog odbora NTO CG Predrag Jelušić rekao je da se kvalitetan destinacijski menadžment mora baviti svim onim elementima koji čine kvalitetan turistički proizvod, od istraživanja, pa do stvaranja kvalitetne ponude, promocije i prodaje proizvoda, praćenja konkurencije, razvoja brenda, stalnog jačanja imidža, lobiranja profesionalne i laičke javnosti za velike turističke projekte.

Profesor dr Ivo Županović sa Fakulteta za biznis i turizam iz Budve održao je predavanje o konceptu destinacijske menadžment koji podrazumijeva integralan, proaktivan pristup u upravljanju, kao i poboljšanje efikasnosti i jačanje turističkih organizacija na svim nivoima. Ocijenio je da Strategija razvoja turizma do 2020. godine predstavlja odličan okvir za upravljanje turističkom destinacijom, te da je destinacijska menadžment organizacija, po definiciji, tijelo za implementaciju strategije turizma u skladu sa interesima integralnog lanca vrijednosti javnog i privatnog sektora.

Uslijedila je panel diskusija na istu temu u kojoj su učestvovali univerzitetski profesori: Ivo Županović, Silvana Đurašević, Bojan Zečević i Jovan Popesku.

Forum je okupio oko 100 predstavnika nacionalnih i lokalnih turističkih organizacija iz Crne Gore i Srbije, Privredne komore Vojvodine, turističke privrede, fakulteta turizam, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Crnogorskog turističkog udruženja.

Video materijal sa događaja možete preuzeti sa linka.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top