Plantaže krajem juna odlučuju o raspodjeli dobiti | Ekonomist

Plantaže krajem juna odlučuju o raspodjeli dobiti

Skupština akcionara Plantaža, na kojoj bi trebalo da bude usvojena odluka o raspodjeli dobiti za prošlu godinu, biće održana 29. juna u vinskom podrumu Šipčanik. Na dnevnom redu sjednice je i usvajanje finansijskih iskaza sa izvještajem o poslovanju za prošlu godinu, kao i donošenje odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital.

Na sjednici će biti razmatran i izvještaj revizora o reviziji finansijskih iskaza za prošlu godinu. Akcionari bi trebalo i da izaberu revizora za ovu godinu, kao i da razriješe i izaberu članove Odbora direktora.

Skupština može odlučivati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50 odsto od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika. Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili dioničara koji su glasali putem glasačkih listića,  dok se odluka o emisiji akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital donosi dvotrećinskom većinom prisutnih ili zastupanih akcionara, po uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji imaju najmanje dvije trećine akcija.

Kompanija Plantaže završila je prošlu godinu sa neto dobiti od 2,2 miliona eura, 5,4 odsto većom nego u 2016. godini. Poslovni prihodi kompanije su, prema izvještaju o poslovanju koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, na kraju decembra iznosili 31,07 miliona eura i bili su neznatno veći nego u uporednom periodu. Neraspoređena dobit je dostigla 8,52 miliona eura.

Inače, Investiciono razvojni fond ima 22,23 odsto akcija Plantaža, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 21,49 odsto, Societe Generale banka Montenegro 9,23 odsto, a Zavod za zapošljavanje 8,53 odsto. U akcijskom kapitalu zastupljena je i Vlada koja ima 3,67 odsto akcija Plantaža, fond Trend 1,82 odsto, dok su vlasnici 1,18 odsto udjela skriveni iza NM Zbirnog kastodi računa 9. Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto udjela.

 

Komentariši

Top