“Plantaže”: Kod pet banaka pet kredita vrijednosti 15,8 miliona eura | Ekonomist

“Plantaže”: Kod pet banaka pet kredita vrijednosti 15,8 miliona eura

Kompanija “13. jul Plantaže” za kredite od 7,7 miliona eura, podignute kod Sosijete ženeral banke Montenegro, založila je katastarske parcele iz lista nepokretnosti broj 716 KO Podgorica 3, a radi se o zemljištu, koje je, prema podacima iz katastra, svojina Glavnog grada, dok Plantaže na toj imovini imaju samo pravo korišćenja.

Radi se o parcelama na Ćemovskom polju 7947/1 i 7947/2, odnosno zemljištu uz privrednu zgradu površine 61.373 kvadrata, kao i pašnjaka četvrte klase, površine 1.501 metar kvadratni. Pod hipoteku kod iste banke založeno je i 15 pomoćnih zgrada u privredi, ukupne površine 1.049 kvadrata, kao i šest poslovnih zgrada, površine 12.091 kvadrat.

Ti podaci su navedeni u revizorskom izvještaju za prošlu godinu, koji je uradila revizorska kuća KPMG iz Podgorice, a koji je ta kompanija dostavila Montenegroberzi, na čijem sajtu je i objavljen.

Kod iste banke Plantaže hipoteku su stavile i na imovinu iz lista nepokretnosti broj 2578 KO Tološi, koja je vlasništvo te kompanije. Radi se o 18 parcela zemljišta koje su kategorisane kao livada četvrte klase ukupne površine 33.266 metara kvadratnih, a parcele se nalaze u mjestima Bostanci, Karačac i Tološi, kao i dvorištu od 500 kvadrata. Pod hipotekom je i restoran na Marezi, odnosno, zgrade u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu ukupne površine 387 kvadarata, te četiri pomoćne zgrade od 45, 13, 92 i osam kvadrata, kao i poslovna zgrada u privredi površine 202 metra kvadratna. Pod hipotekom je imovina iz lista nepokretnosti 1776 KO Tološi, katastarska parcela broj 5185/1, takođe svojina te kompanije. Radi se o zemljištu koje je Kategorisano kao livada četvrte klase, od 703.425 kvadrata.

Kompanija je, za ukupno 15,8 miliona eura kredita založila je 1,48 miliona kvadrata zemljišta od ukupno evidentiranog u poslovnim knjigama tog preduzeća, koje iznosi 31.043.889 metara kvadratnih. Radi se o pet kredita koje su Plantaže podigle kod pet banaka, odnosno kod Sosijete ženeral banke Montenegro, Komercijalne banke A.D. Budva, Erste, Crnogorske komercijalne, kao i Lovćen banke.

Kao obezbjeđenje za kredit uzet kod Komercijalne banke A.D. Budva u iznosu od 2,5 miliona eura pod hipoteku je stavljena imovina upisana u listu nepokretnosti 3306 KO Golubovci, na katastarskoj parceli broj 5/7, svojina te kompanije, odnosno pašnjak treće klase površine 170 hiljada metara kvadratnih u Karabuškom polju.

Plantaže su se kod Erste banke zadužile za 1,5 miliona eura, a za kredit je založena imovina upisana u listu nepokretnosti 3306 Golubovci na katastarskoj parceli broj 5/8, odnosno zemljište površine 150 hiljada kvadrata, kategorisano kao pašnjak treće klase, a koji se nalazi u Karabuškom polju. Hipoteka je stavljena i na objekte koji se nalaze na katastarskoj parceli 4389 iz lista nepokretnosti 5723, KO Podgorica 3, i to dva poslovna prostora trgovine, oba od po 168 kvadrata, odnosno ukupno 336 metara kvadratnih.

Za kredit kod Crnogorske komercijalne banke u iznosu od tri miliona eura Plantaže su založile parcelu 5/6, upisanu u listu nepokretnosti 3306 Golubovci, odnosno pašnjak treće klase površine 334.000 kvadrata u Karabuškom polju.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top