PKCG i ISRCG organizovali seminar u cilju unapređenja znanja | Ekonomist

PKCG i ISRCG organizovali seminar u cilju unapređenja znanja

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Institutom sertifikovanih računovođa Crne Gore organizovala je seminar na temu “Novine u zakonima o računovodstvu i reviziji”, koji za cilj ima unapređenje znanja i vještina privrednika.

Potpredsjednica PKCG Ljiljana Filipović istakla je da ta asocijacija sa ISRCG dijeli zajedničke vrijednosti i ciljeve, usmjerene na profesionalno unapređenje znanja i vještina u poslovnom svijetu.

“Promocija i unapređenje saradnje između privrede i profesionalnih računovođa i revizora jedan je od zajedničkih ciljeva”, rekla je Filipović, podsjetivši da je Komora organizovala brojne seminare i pozvala učesnike da i ubuduće saopštavaju interesovanja i tako doprinesu aktuelnosti tema koje će se razmatrati.

Predavač na seminaru bio je bio generalni sekretar ISRCG Igor Pavićević.

“Privredna komora je naš partner u podsticanju razvoja privrede. Svugdje u svijetu su profesionalna računovodstvena udruženja partneri privredi i omogućavaju da se stvore uslovi za ekonomski napredak”, rekao je Pavićević, podsjetivši da je Institut nosilac Uredbe Vlade od 2007. godine na polju razvoja računovodstva i revizije, te da školuje knjigovođe, ovlašćene i sertifikovane računovođe.

Novitet za srednja i velika preduzeća je izvještaj menadžmenta, daleko složeniji od svih dosadašnjih koji su pratili finansijske iskaze, a o kojem će ocjenu morati da daje ovlašćeni revizor.

“Novi su i izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja za subjekte od javnog interesa, zatim nefinansijski izvještaj za velika preduzeća ili velike grupe preduzeća koje istovremeno imaju više od 500 zaposlenih, a koja su u obavezi da u tom izvještaju navedu dodatne informacije o poštovanju ljudskih prava, borbi protiv korupcije, ulaganjima u cilju zaštite životne sredine i rizicima poslovanja”, rekao je Pavićević, dodavši da je uveden i izvještaj o koncesionim plaćanjima ukoliko ona na godišnjem nivou prelaze 100.000 eura.

Revizija je, prema Zakonu o računovodstvu, dodatno obavezna i za subjekte od javnog interesa, odnosno banke, osiguravajuća društva, emitente hartija od vrijednsoti, grupe srednjih i velikih preduzeća, zatim za investiciona društva, investicione fondove, dobrovoljne penzione fondove, društva za upravljanje penzionim i investicionim fondovima.

Institut sertifikovanih racunovodja Crne Gore

Pavićević naglašava da će preduzeća morati da imenuju u svojim firmama revizorske odbore, od tri člana od kojih jedan mora imati adekvatno znanje iz računovodstva ili revizije.

“Zadatak revizorskih odbora je veoma složen, jer će morati da prate rad internih kontrola ili interne revizije, zatim postupak finansijskog izvještavanja što ih dovodi u kolektivnu odgovornost sa osobama koje su u upravljačkim strukturama, sa aspekta istinitosti i objektivnosti finansijskih iskaza. Zbog toga će biti veoma važno da preduzeća zapošljavaju kvalitetne i visoko obrazovane računovodstvene profesionalce”, ocijenio je Pavićević.

Sa aspekta kvaliteta obavljanja revizija, inkorporirano je rješenje da se uvodi savjet za javni nadzor nad revizorima, koji će imati posebnu inspekcijsku službu, i jednom će u tri godine kontrolisati rad svakog od 27 revizorskih društava i 68 ovlašćenih revizora. Na taj način se obezbjeđuje kvalitet obavljanja revizije i javni interes.

“Po zakonu je uveden način oduzimanja licence revizorima za nestručan rad koji nije u skladu sa standardima revizije i za nepoštovanje Etičkog kodeksa”, dodao je generalni sekterat ISRCG.

Novitet koji je veoma značajan i istovremeno usklađen sa direktivama EU je da će se ubuduće brže dobijati licenca ovlašćenog revizora.

“Takođe će se uvažiti revizorski staž od tri godine i prije sticanja sertifikata u rangu sertifikovani računovođa”, zaključio je Pavićević.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top