Padaju kamate na kredite i sve štedne uloge

Oktobarske nominalne kamatne stope bile su niže za 0,48, a efektivne za 0,55 odsto u odnosu na početak godine, dok su one na štednju u istom periodu pale za 0,16 procentnih poena. To pokazuju podaci iz novog Biltena Centralne banke Crne Gore, prenose Dnene novine.

Kada su u pitanju promjene kamata na mjesečnom nivou, i nominalne i efektivne pale su u desetom mjesecu za 0,01 odsto, pa je prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa banaka na ukupno odobrene kredite iznosila je 5,79, a efektivna 6,39 odsto. Za prvi put odobrene kredite u bankama, oktobarska prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa je bila 6,14 odsto, a efektivna 6,92 odsto.

– Na mjesečnom nivou nominalna kamatna stopa ostvarila je rast od 0,24 procentna poena, dok je efektivna kamatna stopa ostvarila rast od 0,37 procentnih poena. Na godišnjem nivou, nominalna kamatna stopa zabilježila je pad od 0,25, a efektivna kamatna stopa od 0,29 procentnih poena – precizira se u novom Biltenu.

Prosječna ponderisana pasivna efektivna kamatna stopa bila je u oktobru na istom nivou kao mjesec ranije 0,58 odsto, dok je na godišnjem nivou pala za 0,16 procentna poena. Razlika između kamata na ukupno odobrene kredite i pasivnih kamatnih stopa iznosila je 5,81 odsto i manja je za 0,01 procentni poen u odnosu na prethodni mjesec, kao i u istom periodu prethodne godine kada je iznosila 6,20 procentna poena.

– Ukupno odobreni krediti banaka na kraju oktobra 2018. godine iznosili su 2,98 milijardi eura i bilježe pad na mjesečnom nivou od 0,2 odsto i rast od 9,2 odsto na godišnjem nivou. Koeficijent krediti/depoziti iznosio je 0,86 i ostao je na istom nivou kao u oktobru 2017. Po osnovu kredita, banke su na kraju oktobra potraživale 75,3% sredstava od nefinansijskog sektora i stanovništva – pojašnjava se u izvještaju.

U istom mjesecu, depoziti u bankama bili su 3,46 milijardi eura i neznatno su manji u odnosu na septembar, dok u odnosu na oktobar 2017. zabilježili rast od 8,5 odsto.

Najviše odnosno 64,1 odsto bilo je depozita po viđenju, dok su oročeni činili 33,8 odsto, a preostalih 2,1 odsto odnosilo se na sredstva na ESCROW računu.

______________________________________________________________________________________________________

Izvor: Dnevne novine

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top