OT Logistics kupuje Luku Bar i Montecargo | Ekonomist

OT Logistics kupuje Luku Bar i Montecargo

Luka Bar

Danas su završeni pregovori oko zaključenja Ugovora o kupo-prodaji akcija sa OT Logistics S.A., jedinim ponuđačem na tenderu za privatizaciju društva Luka Bar AD Bar i na tenderu za privatizaciju društva AD Montecargo, saopšteno je iz Tenderske komisije za privatizaciju.

Na današnjem sastanku predstavnika OT Logistics S.A. sa predstavnicima Menadžmenta i Sindikata obije ove kompanije saopšteni su rezultati pregovora.

U slučaju Luke Bar cijena za akcije je povećana za 20% u odnosu na cijenu iz Ponude, pa nakon pregovora cijena za 30% akcija u Luci Bar iznosi 8.520.000 eura, dok investicije prema obavezujućem Investicionom programu za period od 3 godine iznose 14.000.000 eura. Takođe, Luka Bar u budućem periodu ne može ostvarivati dosadašnje prihode po osnovu naknada za korišćenje operativne obale jer je to prihod Budžeta Crne Gore, dok će koncesionar biti u obavezi da, u skladu sa Ugovorom o koncesiji čija je priprema u toku, plaća i koncesionu naknadu za koju se predviđa da će iznositi 500.000 eura fiksno na godišnjem nivou kao i dodatno varijablni dio naknade, koji zavisi od obima budućeg prometa.

MontecargoZa AD Montecargo Podgorica ponuđena ukupna cijena za 51% akcija u Društvu je ostala ista i iznosi 2.500.000 eura, dok su investicije prema obavezujućem Investicionom programu za period od 3 godine povećane sa 2.550.000 eura na 3.450.000 eura i uz to će Ponuđač obezbijediti 2 lokomotive putem lizinga ukupne vrijednosti od cca. 7 miliona eura, navodi se u saopštenju komisije.

Kada su u pitanju prava zaposlenih, ugovorima o kupo-prodaji akcija u oba društva definisana je obaveza Ponuđača za poštovanje postojećih Kolektivnih ugovora u periodu od 3 godine. Kolektivnim ugovorima i u Luci Bar i u AD Montecargo je, između ostalog, predviđeno povećanje minimalne cijene rada za zaposlene sa sadašnjih 90 eura na 140, odnosno 150 eura, u slučaju privatizacije. Takođe, za period od 3 godine neće se utvrđivati višak zaposlenih, a obaveza Ponuđača je da obezbijedi isplatu zarada, poreza i doprinosa, naknada i svih drugih davanja zaposlenim u skladu sa sa Kolektivnim ugovorima koji su bili u Sobi sa podacima.

Realizacija investicija iz obavezujućeg Investicionog programa u oba Društva je obezbijeđena bankarskim garancijama na godišnji iznos investicija, iz Investicionog programa. Ugovorima o kupo-prodaji akcija su predviđene raskidne klauzule za nepoštovanje obaveza iz Investicionog programa, Socijalnog programa i Kolektivnog ugovora.

U skaldu sa primjenjivom procedurom, radne grupe za pregovore će podnijeti predloge ugovora Tenderskoj komisiji za privatizaciju, nakon čega će komisija uputiti predloge ugovora Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte, odnosno Vladi Crne Gore na razmatranje i usvajanje, zaključuje se u saopštenju.

OT Logistics je poljska kompanija osnovana 1946. godine, specijalizovana za poslove transporta, logistike i špedicije, a posluje u brojnim zemljama Evrope, kao što su Njemačka, Holandija, Poljska, Mađarska, i dr.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top