Opština Tivat gradiće stambeno-poslovni objekat za tržište | Ekonomist

Opština Tivat gradiće stambeno-poslovni objekat za tržište

Stambeno-poslovni objekat u centru Tivta, na katastarskoj parceli 2286/5 KO Tivat, gradiće Opština Tivat u privatno-javnom partnerstvu. Odbornici Skupštine opštine Tivat na današnjem zasjedanju, usvojili su odluku o davanju saglasnosti Opštini Tivat za pokretanje postupka izbora partnera za gradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti P+3+Pk u zahvatu DUP-a “Tivat-Centar”.

– Ne radi se ni o kakvoj gradnji stanova za zaposlene u Opštini ili lokalne funkcionere, već o gradnji za tržište. Ova poslovna odluka donijeće Opštini značajne jednokratne ali i dugoročne prihode, budući da se radi o prihodima od prodaje ali i zakupa prostora koji će tamo biti izgrađeni a čiji vlasnik će biti Opština Tivat – saopštio je predsjednik opštine dr Siniša Kusovac.

Kao javni partner, Opština Tivat u javno–privatno partnerstvo ulaže zemljište označeno kao površine 288 kvadratna metra na parceli na kojoj je Opština Tivat nosilac prava raspolaganja u cjelini, naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i tehničku dokumentaciju sa revizijom.

Prema usvojenoj odluci, privatni partner u javno-privatno partnerstvo treba da uloži sredstva za  gradnju, da izgradi objekat u skladu sa revidovanim Glavnim projektom (koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije), da objekat priključi na komunalnu infrastrukturu kao i da, nakon izgradnje i geodetskog snimanja, uknjiži objekat u katastar nepokretnosti. 

Postupak izbora partnera sprovešće posebna petočlana komisija koju će imenovati  Predsjednik opštine.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top