Opština Herceg Novi raskida svaku saradnju sa Morskim dobrom

Javno preduzeće Morsko dobro nije partner Opštini Herceg Novi ni građanima našeg grada, niti poštuje napore da se ostvari saradnja, pokazalo se objavljivanjem Javnog poziva za nadmetanje za zakup pristaništa i privezišta, navodi se u saopštenju lokalne uprave.

Naime, raspisanim Javnim pozivom, Morsko dobro je akvatorijum Škvera podijelilo u tri različita predmeta zakupa, ne uvažavajući Opštinu Herceg Novi i Novljane, kao ni Agenciju za gazdovanje gradskom lukom kao dugogodišnjeg korisnika i dobrog domaćina Škvera, kaže se u saopštenju te dodaje daje ovakvim Javnim pozivom iskazano krajnje nepoznavanje lokalnih prilika i nepoštovanje građana Herceg Novog, a poseban aspekt je što se na ovaj način pokazuje neupućenost ili ignorisanje zalaganja i ulaganja Agencije za gazdovanje gradskom lukom i njenih zaposlenih tokom proteklih godina.

– Morsko dobro godinama zanemaruje interese građana, što je vidljivo i na primjeru zakupa kupališta na teritorji naše, ali i drugih opština. Uprkos konstantnom insistitranju da ugovori sa zakupcima budu sklopljeni najkasnije do 1. maja, kako bi plaže bile spremne za sezonu, odgovornog odnosa po tom pitanju nije bilo. Zato smo i prošle godine došli u situaciju da imamo neuređene plaže, da se ne zna  ko njima gazduje i ko je odgovoran za održavanje, u trenutku kada je grad pun turista – stoji u saopštenju, te se kao primjer zanemarivanja interesa građana navode  “dirigovani” tenderi i javni pozivi.

– Ovog puta, meta “dirigovanog” tendera je pristanište na Škveru, za koje u Morskom dobru smatraju da treba i može biti podijeljeno u tri različite cjeline, sa različitim zakupcima, pod različitim uslovima zakupa. Interesantno je da u Tivtu nije postojao nikakav problem da lokalna komunalna luka Kalimanj bude i ostane to što jeste – napominje se u saopštenju..

Takođe, Opštini Herceg Novi je apsolutno neprihvatljiv dio Javnog poziva kojim se u zakup daje platforma za pristajanje plovila kod Plave špilje, čime bi se otvorio dodatni prostor za favorizovanje pojedinaca, i bio narušen prirodni ambijent, pa se shodno tome  u saopštenju zaključije da će Opština Herceg Novi saradnju sa Javnim preduzećem Morsko dobro nastaviti samo pod jednim uslovom kada uslove u vezi sa lokacijama Škvera i Plave špilje prethodno usaglase sa Opštinom Herceg Novi.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top