Operatori elektronskih komunikacija za deceniju investirali više od 500 miliona eura

U prethodnih deset godina operatori elektronskih komunikacija su u tržište u Crnoj Gori investirali više od 500 miliona eura, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Savjet Agencije je dva mjeseca prije isteka drugog petogodišnjeg mandata juče održao 1000. sjednicu.

“Primjetno je da su u posljednje tri godine najveći operatori elektronskih komunikacija značajno intenzivirali svoju investicionu aktivnost i u tom periodu investirali oko 260 miliona eura”, kaže se u saopštenju.

Iz EKIP-a poručuju da je tokom nepunih deset godina i 1000 sjednica Savjeta Agencije u Crnoj Gori i okruženju, prepoznata kao uspješan regulator tržišta elektronskih komunikacija i tržišta poštanskih usluga.

“U svom desetogodišnjem mandatu od 2008. do 2018. godine Savjet EKIP-a je iz oblasti elektronskih komunikacija donio 58 stručnih osnova za resorno ministarstvo i 166 pravilnika i drugih opštih akata iz svoje nadležnosti, sve u saglasnosti sa preporukama i direktivama EU, što ima za posljedicu da je regulatorni okvir Crne Gore u segmentu elektronskih komunikacija u potpunosti usaglašen sa regulatornim okvirom EU”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je u desetogodišnjem periodu Agencija, između ostalog, izgradila pet objekata iz sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra, važnog prirodnog resursa, sa kojim u ime države upravlja i raspolaže agencija, i to glavni kontrolno-mjerni centar na Dajbabskoj gori u Podgorici, regionalni kontrolno-mjerni centar na Crnom rtu u Baru i tri daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice u opštinama Pljevlja, Rožaje i Kotor.

Agencija vrši nadzor nad radom registrovanih operatora, shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama, preko nadzornika za elektronske komunikacije.

“U prethodnih pet godina u prosjeku je vršeno 212 pregleda stručnog nadzora godišnje. Pregledi stručnog nadzora su pokazali visok stepen usaglašenosti rada operatora sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i podzakonskim aktima donijetim na osnovu njega”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je EKIP ostvario dobit u poslovanju za sve ove godine, u periodu od 2009. do 2018. godine.

“Elektronske komunikacione mreže i elektronska komunikaciona infrastruktura u Crnoj Gori su na visokom stepenu razvoja i u njima se za pružanje elektronskih komunikacionih usluga primjenjuju najsavremenije tehnologije”, zaključuje se u saopštenju.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top