Oko 53.000 građana Crne Gore prima socijalnu pomoć | Ekonomist

Oko 53.000 građana Crne Gore prima socijalnu pomoć

Podaci Monstata pokazuju da je neko od prava iz socijalne zaštite, tokom prošle godine, koristilo oko 53.000 građana Crne Gore. Inače, osnovna materijalna davanja u socijalnoj zaštiti su materijalno obezbjeđenje porodice, lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć i dodatak za djecu.

– Materijalno obezbjeđenje koristilo je 7.987 porodica i 24.586 članova porodica. Pravo na ličnu invalidninu imalo je 2.343 osoba, pravo na njegu i pomoć ostvarilo je 14.539 osoba. Dodatak za djecu koristilo je 6.200 nosilaca prava na dodatak za djecu i 11.715 djece koja su koristila ovo pravo – pokazuju pdoaci Zavoda za statistiku.

Podaci u ovom Saopštenju dobijeni su od Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore i odnose se na prosječan mjesečni broj nosilaca prava na materijalno obezbjeđenje, ličnu invalidninu, pomoć i njegu i dodatak na djecu u toku 2017. godine.

Iz Monstata podsjećaju da pravo na materijalno obezbjeđenje, kao osnovno materijalno davanje iz socijalne zaštite ostvaruje porodica, odnosno pojedinac ako je nesposoban za rad ili sposoban za rad pod uslovima propisanim Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti. Visina materijalnog obezbjeđenja za porodicu koja nema prihoda u 2017. godini iznosila je mjesečno od 66,68 eura za pojedinca, do
126,77 eura za porodicu sa pet i više članova. Pravo na ličnu invalidninu imaju lica sa teškim invaliditetom. Visina lične invalidnine iznosi 180 eura mjesečno.

– Pravo na dodatak za njegu i pomoć ima lice kome je zbog tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili senzornih oštećenja ili promjena u zdravstvenom stanju neophodna njega i pomoć da bi imalo obezbijeđen pristup zadovoljavanju potreba. Visina dodatka za njegu i pomoć iznosi 66 eura mjesečno – saopštio je Monstat.

 

Komentariši

Top