Održana sjednica Savjeta CBCG: Ni riječi o spajanju CKB i SGM banke

Centralna banka Crne Gore

Savjet Centralne banke Crne Gore (CBCG) održao je danas sjednicu, kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić, a na kojoj su usvojena tri izvještaja, i to Godišnji izvještaj o radu CBCG za 2018. godinu, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2018. godinu i Izvještaj o stabilnosti cijena za 2018. godinu.

U saopštenju nakon sjednice nije pomenuto aktuelno preuzimanje Societe Generale banke od Crnogorske komercijalne banke (CKB), a za šta je potrebna dozvola CBCG.

– U Godišnjem izvještaju o radu Centralne banke Crne Gore u 2018. godini konstatovano je da je nastavljen trend ekonomskog rasta. Prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, crnogorska ekonomija u prošloj godini rasla po stopi od 4,9%. Iako su većinu sektora karakterisali pozitivni trendovi, ključni nosioci rasta su bili građevinarstvo, industrija i turizam – navodi se u saopštenju.

Bankarski sistem su tokom prethodne godine, kako se dodaje, karakterisali pozitivni trendovi, pa su tako, u jednogodišnjem uporednom periodu, sve ključne bilansne pozicije zabilježile rast. Ukupna aktiva banaka ostvarila je rast po stopi od 5,38%, krediti su povećani za 8,47%, ukupni depoziti banaka su povećani za 5,88%, dok je ukupni kapital zabilježio rast od 0,28%. Svi parametri kvaliteta aktive tokom 2018. godine zabilježili su poboljšanje, dok je koeficijent adekvatnosti kapitala na agregatnom nivou iznosio 15,63% na kraju 2018. godine, što je značajno iznad zakonom propisanog minimuma od 10%.

U dijelu Godišnjeg izvještaja koji se odnosi na ostvarivanje politike i ciljeva CBCG, ocijenjeno je da su aktivnosti ove institucije u 2018. godini bile usmjerene na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema kroz podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa.

– Shodno tome, Centralna banka je tokom 2018. godine kontinuirano radila na identifikaciji potencijalnih rizika i usmjeravala aktivnosti na očuvanje stabilnosti u bankarskom sektoru. U tom pravcu, Centralna banka je tokom 2018. godine uvela privremenu upravu u dvije banke, na osnovu rezultata neposrednih kontrola koji su pokazali da su obje banke kritično potkapitalizovane i nesolventne – kaže se u saopštenju.

U Izvještaju o stabilnosti finansijskog sistema u 2018. godini konstatovano je da su sistemski rizici tokom prethodne godine bili na umjerenom nivou.

– Ciklične ranjivosti nefinansijskog sektora su ublažene zahvaljujući visokoj stopi privrednog rasta od 4,9%, dok, sa druge strane, nivo javnog duga i dalje predstavlja izazov, iako mjere fiskalne konsolidacije pozitivno utiču na smanjenje ovog rizika. Na strani bankarskog sektora, izazovi se odnose na nivo loših kredita, iako oni bilježe kontinuirani pad – ocjena je Savjeta.

U ovom izvještaju je, dalje, konstatovano da rješavanje problema u IBM i Atlas banci nije imalo negativnih reperkusija po bankarski sektor i finansijski sistem Crne Gore.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top