Odluka Upravnog suda: Vektra Jakić da plati 279 hiljada eura | Ekonomist

Odluka Upravnog suda: Vektra Jakić da plati 279 hiljada eura

Vektra Jakić će morati da plati 279,2 hiljada eura poreza na nepokretnosti, nakon što je Upravni sud odbio njihovu tužbu protiv opštine Pljevlja.

Iz Vektre Jakić su tražili da se poništi rješenje kojim je za 2016. godinu utvrđen porez na objekte od 207,1 hiljada eura i za zemljište od 72,1 hiljada eura. U tužbi su se pozvali na odluku pljevaljske skupštine iz 2013. godine kojom je predviđeno da se taj porez firmama u stečaju obračunava po stopi od 0,50 odsto za vrijeme sprovođenja plana reorganizacije, a ne jedan odsto kako je obračunato.

U obrazloženju presude se navodi da se rješenje bazira na zakonskoj odredbi prema kojoj se poreska obaveza utvrđuje na osnovu propisa koji su bili na snazi u vrijeme njenog nastanka, odnosno 1. januara godine za koju se porez utvrđuje.

– Kako je obaveza koja je predmet ovog postupka nastala 1. januara 2016. godine, primjenjuje se odluka iz te godine – stoji u obrazloženju presude Upravnog suda.

Navode da nije uvijek moguće precizno planirati prihode i rashode, jer je riječ o budućim situacijama, što se odnosi i na buduću poresku obavezu čija visina zavisi od propisa koji su na snazi u vrijeme utvrđivanja obaveze.

Ovo je druga odluka Upravnog suda o ovom pitanju, s obzirom na to da je prvobitno rješenje o porezu za 2016. godinu pljevaljske opštine poništeno zbog neutvrđenog činjeničnog stanja.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top