Odbijena milionska potraživanja Kneževića

Odbor povjerilaca Meljine kompleksa u stečaju nije formiran juče u Privrednom sudu, jer se od tri povjerilaca sa neobezbijeđenim potraživanjima dva nijesu pojavila, pišu Dnevne novine.

Sa ročišta je izostala Olivera Mihajlović Elez, na čiji je zahtjev zbog potraživanja od 19.040 eura uveden stečaj u kompaniju odbjeglog biznismena Duška Kneževića, ali i predstavnik Poreske uprave koja od Meljine kompleksa traži 88.913 eura za neuplaćene poreze i doprinose.

Treće najveće neobezbijeđeno potraživanje, koje je stečajni upravnik Saša Zejak priznao je Atlas banke u iznosu od 603,5 eura.

– Kako ročištu nijesu pristupila dva povjerioca sa najvećim neobezbijeđenim ili djelimično obezbijeđenim potraživanjima, Olivera Mihajlović Elez i Poreska uprava, konstatuje se da ne postoje uslovi za formiranje odbora povjerilaca – kazao je Zejak.

U postupku je ukupno prijavljeno 11,2 miliona eura potraživanja, a ovaj iznos ne uključuje potraživanje države, jer zaštitnik imovinskopravnih interesa Crne Gore u prijavi nije naveo iznos koji se potražuje.

Zejak je u cjelosti osporio potraživanje razlučnih povjerilaca Kneževićevim IBM i Atlas banci u ukupnom iznosu od deset miliona. Nijesu prihvaćena ni potraživanja Opštine Herceg Novi od 507.078 eura, Montefarma 554.692, ali ni potraživanje Elektroprivrede od 192.323 eura.

U cjelosti je osporeno potraživanje još jedne Kneževićeve firme Atlas Cap od 10.102 eura, dok je Poreskoj upravi osporeno 3.175 eura. Na odluku stečajnog upravnika juče nije bilo primjedbi.

Komentarišući finansijski položaj Meljine kompleksa, u čijem je vlasništvu vojna bolnica, Zejak je ocijenio da je kompanija neprofitabilna, da godinama gomila gubitke, te da ne postoji mogućnost reorganizacije u domenu osnovne djelatnosti.

– Racio trenutne likvidnosti društva je nula, iz godine u godinu je povećavalo poreske i druge kratkoročne obaveze, ne obavlja djelatnost zbog koje je registrovano, a bankovni računi su mu blokirani od 8. aprila 2016. godine. Kako društvo nije obavljalo dj elatnost više godina, te j e umanjivalo imovinu, mišljenja sam da ne postoji mogućnost reorganizacije u domenu osnovne djelatnosti za koju je registrovano inžinjerska djelatnost i tehničko savjetovanje – naglasio je Zejak.

Stečaj je u Meljine kompleks posljednji put uveden 23. januara, nakon što je Apelacioni sud dva puta poništavao odluke Privrednog suda o uvođenju stečajnog postupka.

_____________________________________________________________________________

Izvor: DN

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top