Od tunela Sozina skoro deset miliona eura | Ekonomist

Od tunela Sozina skoro deset miliona eura

Državna kompanija Monte put, čiji je izvršni direktor Jonuz Mujević, a predsjedik Odbora direktora Aleksandar Žurić, za ovu godinu planira prihode od 40.425.810 eura, dok će profit iznositi 410.860 eura.

Kako se navodi u dokumentu koji je usvojila Vlada, ovo društvo sa ograničenom odgovornošću finansiraće svoj rad iz sopstvenih sredstava sa skoro 8,83 miliona, a 31,6 miliona eura namijenjeno otplati kredita za izgradnju sistema trajnog napajanja električnom energijom auto-puta Bar-Boljare, pišu Dnevne novine.

– Planirana sredstva za pokriće rashoda iznose 6,46 miliona eura. Rashodi za održavanje i upravljanje tunelom Sozina i pristupnim saobraćajnicama planirani su u iznosu 5,46 miliona eura, a za tekuće rashode Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare planiran je milion eura – precizira se Finansijskim planom preduzeća.

Plan je da cjelokupni prihodi ove godine budu nešto veći od deset miliona eura, pa će kompaniji, nakon plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), na raspolaganju biti 8,27 miliona eura. Ključni izvori zarade biće putarina od tunela Sozina i prilaznih puteva, izdavanje bilborda i ostali prihodi od zakupa.

– Prihod od naplate putarine za upotrebu tunela Sozina i prilaznih saobraćajnica planiran je u iznosu 9,89 miliona eura i u ukupnim prihodima kompanije učestvuje sa 98,76 odsto. Monte put raspolaže sa 39 reklamnih panoa na putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu i prihodi od izdavanja planirani su u iznosu 58.000 eura. Planirani ostali prihodi od 65.000 eura odnose se na izdavanje prostora za postavljanje baznih stanica i izdavanja optičkog kabla mobilnim operaterima – precizirano je u Finansijskom planu.

Uz to, iz prethodnih poslovnih godina biće preneseno 163.000 eura dobiti, te još 390.000 eura iz 2018. koje mogu biti odobrene nakon pozitivne revizije završnog računa.

Među planiranim radovima su stavljanje zaštitne čelične mreže na prilaznim putevima do tunela Sozina i žičane ograde od tunela do raskrsnice za Sutomore, a rok završetka je maj. U prva tri mjeseca ulagaće se i u novu LED rasvjetu, panele i radare, video-nadzor, mašinu za obilježavanje kolovoza i pranje zidova tunela, te u zamjenu sistema za automatsku detekciju incidenata u tunelima Raš i Sozina što nije učinjeno prošle godine. Oni koji putarinu za Sozinu plaćaju unaprijed, koristeći elektronsku TAG identifikaciju na rampama za brži prolazak, do kraja juna bi trebalo da dobiju mogućnost da svoj račun dopune ili provjere putem posebne aplikacije.

– Rashodi za održavanje i upravljanje tunelom Sozina i pristupnih saobraćajnica planirani su na nivou 2018. godine i iznose milion eura, a sredstva od 245.500 eura odnose se na rashode Poslovne jedinice za upravljanje projektom auto-puta – stoji u usvojenom Finansijskom planu.

Biće završene izrade idejnih rješenja dionica auto-puta između Andrijevice, Berana i Boljara, revizija idejnog projekta obilaznice oko Budve, izrada tehničkih smjernica za projektovanje i izvođenje radova na putevima Crne Gore, te tehničko praćenje realizacije grantova za Brzu saobraćajnicu.

– Iz dobiti za 2018. godinu planirana je dogradnja dva sprata na objektu Monte puta u Bulevaru revolucije u Podgorici i izgradnja solarnog parka kod tunela Sozina za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, čiji je projekat urađen. Značajne aktivnosti u 2019. godini su realizacija aktivnosti na donošenju konačne odluke oko izgradnje mosta Verige i uopšte Brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja, sa akcentom na obilaznicu oko Budve. U ovom kontekstu svakako treba pomenuti idejno rješenje priključka Bijelog Polja na budući auto-put – navodi se u planu.

Upravo za pripremu realizacije projekta mosta Verige i idejno rješenje priključne saobraćajnice od Bijelog Polja na budući auto-put namijenjeno je početnih 400.000 eura, dok će veći iznosi biti usmjereni nakon izrade završnog računa i konačne raspodjele dobiti. Za reviziju idejnog projekta obilaznice oko Budve određeno je 300.000 eura, a izradu Tehničkih smjernica za projektovanje i izvođenje radova na putevima u Crnoj Gori još 250.000 eura.

________________________________________________________________________________

Izvor: Dnevne novine

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top