Od reprograma duga do sada prihodovano 15.5 miliona eura | Ekonomist

Od reprograma duga do sada prihodovano 15.5 miliona eura

Poreski obveznici kojima je u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja odobren reprogram duga u iznosu od 175.396.128,49 € (pri čemu je 153.315.813,68 € osnovni dug, a 22.080.314,81 € kamata) do sada su po tom osnovu uplatili 15.596.835,64 €, saopšteno je iz Poreske uprave.
Od ukupno 6.341 poreskog obveznika kojima je u skladu sa donijetim rješenjima dospjela obaveza izvršenja jednokratne uplate od 10 procenata osnovnog duga, 5.475 obveznika je ispoštovalo navedenu obavezu, te je po tom osnovu naplaćeno 13.560.575,71 €.

Sem toga, 222 poreska obveznika uložilo je žalbu na donijeta rješenja o reprogramu, te će ukupan iznos naplaćene jedokratne uplate zavisnosti od ishoda drugostepenog postupka kod ovih obveznika.

Kada su u pitanju lokalna preduzeća i javne ustanove koje su ušle u reprogram, od 62 poreska obveznika iz ove kategorije 49 obveznika je u potpunosti izmirilo jednokratnu uplatu u iznosu od 598.737,07 €, 7 obveznika je djelimično izmirilo obavezu u iznosu od 131.735,65 € , dok 6 obveznika uopšte nije izmirilo navedenu obavezu.

Među poreskim dužnicima sa Crne liste koji su izmirili jednokratnu ratu nalaze se Rudnik uglja Pljevlja, AD Inpek Podgorica, Vektra Boka Herceg Novi, Fab-Live doo Podgorica, Rokšped doo Podgorica, Nivel doo Podgorica, Montenegro Premier doo Podgorica, AD Tara Precision Works Mojkovac, AD Tara Aerospace and Defence Products Mojkovac, Rapex doo Bar i Samcommerce doo Tivat.

Važno je pomenuti da je zbog nepoštovanja obaveze izmirenja jednokratne uplate Poreska uprava do sada donijela rješenja o ukidanju rješenja o reprogramu za 649 poreska obveznika (326 pravnih i 323 fizička lica), čiji je ukupni poreski dug 20.241.175,02 €, pri čemu se na osnovni dug odnosi 17.223.907,46 €, a 3.017.267,55 € na kamatu.

Među obveznicima kojima su ukinuta rješenja o reprogramu najveći poreski dužnici su: Old Town Invest Group doo Budva, Montenegro Security Service doo Podgorica, Komerc Keka doo Bar, Put Bar doo Bar, Dekor Doo Rožaje, Mercur doo Budva, Eko-Meduza doo Bijelo Polje, Hidro-mont Mercur doo Budva i Monte-gradnja Inc Budva.

Jednokratne uplate po područnim jedinicama

Jedan od poreskih obveznika kojima je ukinuto rješenje o reprogramu je i AD Bjelasica Rada, imajući u vidu da je u navedenom preduzeću po donošenju rješenja o reprogramu otvoren stečajni postupak.

Kada je u pitanju uplata prve rate po reprogramu, do sada je po tom osnovu prihodovan ukupan iznos od 2.036.259,93 €, od čega je 75.923,33 € uplaćeno od strane lokalnih preduzeća i javnih ustanova kojima je dospjela prva rata. Takođe, imajući u vidu da ovih dana dijelu obveznika dospijeva i druga rata po reprogramu, to su i po tom osnovu u toku uplate.

Poreska uprava intenzivno prati sve poreske obveznike koji su ušli u reprogram, kako sa aspekta izmirivanja reprogramiranih obaveza, tako i sa aspekta redovnog servisiranja tekućih obaveza. Prema svim obveznicima kojima su donijeta rješenja o ukidanju rješenja o reprogramu, kada se za to steknu zakonski preduslovi predviđeni Zakonom o upravnom postupku, preduzeće se mjere prinudne naplate koje podrazumijevaju i iniciranje otvaranja stečajnog postupka.

Poreska uprava poziva obveznike koji su izmirili jednokratnu uplatu od 10 procenata poreskog duga da nastave s redovnim uplatama mjesečnih rata i tekućih obaveza, kako bi im bilo omogućeno da kroz reprogram izmire poreski dug, steknu pravo na oslobođenje od kamate, izbjegnu preduzimanje mjera prinudne naplate, kao i da na zdravim osnovama nastave dalje poslovanje, zaključuje se u saopštenju Poreske uprave.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top