Od Opštine Ulcinj prinudno naplatili 85.000€ | Ekonomist

Od Opštine Ulcinj prinudno naplatili 85.000€

Opština Ulcinj i preduzeća redovno servisiraju reprogramirane obaveze, ali ne izmiruju tekuće, a evidentno je i kašnjenje u podnošenju poreskih prijava po osnovu zarada zaposlenih, saopšteno je na sastanku direktora Poreske uprave (PU), Miomira M. Mugoše sa gradonačelnikom Nazifom Cunguom.

Iz PU je saopšteno da je Opštini Ulcinj odobren reprogram poreskih obaveza ugovorom potpisanim u maju 2015. godine, kojim su obuhvaćene obaveze Opštine i lokalnih preduzeća u ukupnom iznosu od 5,94 miliona eura.

“Opština je aplicirala za reprogram tekućih obaveza po javnom pozivu raspisanom 15. februara, ali je taj zahtjev odbijen, jer odredbe Zakona o reprogramu predviđaju da se on ne može odobriti poreskom obvezniku-opštini”, navodi se u saopštenju.

Ukupan dug Opštine iznosio je 1,35 miliona eura, pri čemu je posljednji IOPPD obrazac podnijet za januar, pa je PU preduzela mjeru prinudne naplate donošenjem rješenja kojim se nalaže poreskom obvezniku izmirenje obaveze u roku od deset dana, nakon čega je naplaćen iznos od 84,9 hiljada eura.

“Kada su u pitanju obaveze lokalnih preduzeća, za sedam preduzeća – Vodovod i kanalizacija, Komunalne djelatnosti, Agencija za izgradnu Ulcinja, RTV Ulcinj, Centar za kulturu Ulcinj, JP za uzgoj i zaštitu divljači i Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Sirena, odobren je reprogram duga od 2,17 miiona eura”, rekli su iz PU.

Sva ta preduzeća su, kako se dodaje, izmirila u propisanom roku jednokratnu uplatu po donijetim rješenjima o reprogramu, ali ne podnose redovno IOPPD obrasce, što znači da kasne sa izmirivanjem novih obaveza.

“Rukovodstvo Opštine i lokalnih preduzeća na sastanku je upoznato sa odlučnošću PU da neselektivno sankcioniše neizmirivanje poreskih obaveza, zbog čega će i ti obveznici biti predmet mjera prinudne naplate u skladu sa ovlašćenjima koje PU omogućavaju Zakon o poreskoj administraciji i ostali poreski propisi”, rekli su iz PU.

Na sastanku je saopšteno da se, imajući u vidu javni interes i potrebu funkcionisanja lokalne samouprave, mora u najhitnijem roku pronaći model za efikasno i održivo poslovanje Opštine i opštinskih preduzeća, uz redovno izmirivanje obaveza prema državi, a odnosi se ne samo na Opštinu Ulcinj, već na kompletan sistem lokalne samouprave.

“Kako je sastanak bio prilika i da se analizira poslovanje preduzeća na teritoriji Opštine Ulcinj, kod kojih se bilježi izuzetno nizak stepen poreske disipline, prepoznata je i naglašena potreba mnogo aktivnijeg i efikasnijeg doprinosa nadležnih lokalnih službi u sankcionisanju sive ekonomije, posebno u dijelu izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja ugostiteljskih usliga u domaćinstvima, putem kojih privrednici zaobilaze zakonske propise i izbjegavaju plaćanje poreskih obaveza na ostvarene prihode”, zaključuje se u saopštenju.

 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top