Obavezna rezerva 250,9 miliona eura | Ekonomist

Obavezna rezerva 250,9 miliona eura

Obavezna rezerva banaka na kraju avgusta je, prema podacima Centralne banke (CBCG), iznosila 250,9 miliona eura.

Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 54,8 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 45,2 odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u julu, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, bilo je 3,39 milijardi eura. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 65 odsto, a na oročene 35 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 7,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 6,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 7,5 odsto.

Osnovicu za obračun obavezne rezerve od januara čine oročeni i depoziti po viđenju, osim onih centralnih banaka, a izvještavanje u skladu sa tom odlukom banke su obavile 20. februara.

Na 50 odsto izdvojene obavezne rezerve CBCG plaća bankama mjesečno naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top