Novi servis PU: Omogućen pregled i štampa svih vrsta poreza | Ekonomist

Novi servis PU: Omogućen pregled i štampa svih vrsta poreza

Poreska uprava je na svom portalu od ponedjeljka uspostavila novi elektronski servis, koji će obveznicima omogućiti pregled i štampu izvještaja analitičke kartice, na kojoj su evidentirana zaduženja i uplate po osnovu svih vrsta poreza.

Iz PU su objasnili da se to odnosi na poreze na dodatu vrijednost, dobit preduzeća i njegove druge vrste, osim obaveza po osnovu poreza na dohodak pojedinaca i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koje se uplaćuju na jedinstveni račun 820-30000-74.

– Pregled i štampu izvještaja analitičke kartice može obavljati samo ovlašćena osoba poreskog obveznika čijim podacima se pristupa, koja je i imalac naprednog digitalnog sertifikata – dodali su iz PU.

Iz PU su naveli da je ta aktivnost još jedan korak u unaprjeđivanju funkcionalnosti sistema za poreske obveznike.

– S obzirom da PU nastoji da bude efikasan i moderan servis za poreske obveznike i u narednom periodu koristiće se svi dostupni resursi za jačanje uslužne funkcije poreskog organa – zaključuje se u saopštenju.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top