Novi Prijedlog Zakona o turizmu donosi brojne novine | Ekonomist

Novi Prijedlog Zakona o turizmu donosi brojne novine

Vlada Crne Gore na posljednjoj sjednici utvrdila je tekst novog Prijedloga zakona o turizmu i ugostiteljstvu. On donosi brojne novine u ovoj oblasti. Između ostalog, zabrana naplaćivanja ulaza na plažu, obaveznog korišćenja plažnog mobilijara, kao i izdavanja i držanja skutera na njima, samo su neka od novih rješenja.

Predloženim zakonom se predviđa i zabrana prisustva domaćih životinja i kućnih ljubimaca, osim na za to predviđenim lokacijama, dok parkiranje vozila neće biti dozvoljeno. Prema utvrđenom dokumentu zabranjuje se sačekivanje i presretanje turista, nuđenje usluga smještaja preko reklamnih tabli i panoa, nametanje svojih ili tuđih usluga smještaja, kao i ponuda cijene i uslova što, kako se navodi u samom prijedlogu, narušava ugled turističkog mjesta.

Zabranjuje se i kampovanje ,,na divlje“, a predviđena su i ograničnja za kioske sa hranom. Biće zabranjeno kampovanje van kampova, jer će u suprotnom nadležne inspekcije preduzimati mjere nadzora. Predloženo je i da se šatori i kiosci sa hranom nalaze na određenoj udaljenosti od hotela i restorana, jer predstavljaju nelojalnu konkurenciju. Smatra se, kako je objašnjeno, da se u takvim objektima često nudi restoranska ponuda, iako za nju nemaju potrebne minimalne tehničke uslove, kao što su jelovnici, karte pića i sanitarne prostorije.

Predviđeno je da sve turističke agencije, pa i one koje obavljaju djelatnost preko interneta, moraju imati licencu za elektronsko poslovanje. Tako će novonastala agencija minimalno morati da izdvoji 15.000 eura za licencu, a za druge, cijena će biti predviđena na osnovu podataka iz prethodnih godina. Ukoliko preduzeće ne posjeduje licencu predviđena je kazna od 1.000 do 10.000 eura.

Komentariši

Top