Novi naziv: Societe Generale banka Montenegro mijenja ime

Societe Generale banke Montenegro AD zakazala je vanrednu skupštinu akcionara za 16. jul, sa nekoliko tačaka dnevnog reda o kojima će se raspravljati.

Kako se navodi u objavljenim predlozima odluka, pored izmjena statuta banke i izbora članova Odbora direktora, najzanimljivija je svakako odluka o promjeni naziva banke.

Predlogom odluke definisano je da se naziv izmijeni tj. da se vrati stari naziv banke, uz određeni dodatak koji će označavati novog vlasnika.

Predloženo je da se mijenja naziv Banke koji će glasiti: Podgorička banka AD Podgorica, Member of OTP Group.

U odluci je navedeno da odluka stupa na snagu ispunjenjem uslova upisa Crnogorske Komercijalne Banke AD, kao vlasnika 90.55 odsto akcija Societe Generale Banke Montenegro AD u Centralnom klirinškom depozitarnom društvu (ex CDA).

Izmjenama statua banke predviđeno je da se kao skraćeni naziv koristi Podgorička banka.

CBCG je sredinom maja Crnogorskoj komercijalnoj banci odobrila sticanje kvalifikovanog učešća u akcijskom kapitalu Societe Generale Montenegro banke SGM. Tome je prethodilo i odobrenje Agencije za zaštitu konkurencije.

Činjenica da će sadašnja Societe Generale Montenegro, a buduća Podgorička banka, nastaviti da funkcioniše kao samostalno pravno lice, makar na određeni rok relaksira strepnje zaposlenih u toj banci.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top