Nove kompanije će za sada preskočiti crnogorsko energetsko tržište | Ekonomist

Nove kompanije će za sada preskočiti crnogorsko energetsko tržište

Funkcionalna cjelina FC Distribucija, iako formalno još nije izdvojena iz Elektroprivrede Crne Gore, spremna je da ispuni sve obaveze operatora distributivnog sistema ukoliko se nakon 1. januara pojavi bilo koji nezavisni snabdjevač na crnogorskom tržištu.

Direktor FC Distribucija Zoran Đukanović, kazao je u intervju-u za list Elekktroprivreda, da se EPCG već duže vrijeme priprema za otvaranje energetskog tržišta u Crnoj Gori.

U ovom trenutku teško je procijeniti koliko će Distribucija, kada postane samostalna kompanija, uspješno poslovati zbog postojanja određenih problema koji znatno otežavaju njen rad i sa kojima se svakodnevno borimo”, saopštio je Đukanović.

Tu prije se misli na gubitke električne energije i samovoljno priključenje potrošača na električnu mrežu. Što se tiče dolaska novih kompanija na crnogorsko energetsko tržište, Đukanović je odgovorio da trenutno nema takvih najava, iako ima iskazanog interesovanja određenih stranih kompanija.

Pored EPCG, snabdjevačku licencu trenutno ima samo crnogorska kompanija Montenegrobonus, ali se očekuje da se pojave nove kompanije kada se za to stvore uslovi i u organizacionom i u cjenovnom smislu”, objasnio je on.

EPCG se za narednu godinu, sprema i na komercijalne usluge koje sada, zbog regulative, nije bila u mogućnosti da ponudi.

Početkom godine u rad će biti pušten i novi, savremeni Call centar, u sklopu centra za kontakt sa kupcima”, najavio je Đukanović.

On je rekao da je teško precizno odgovoriti na pitanje da li će otvaranje tržišta donijeti prednosti kupcima. Cijena u Crnoj Gori nije dostigla nivo cijene električne energije na otvorenom tržištu, tako da je nerealno očekivati da bi ponude na tom tržištu mogle biti ispod trenutne regulisane cijene.

Energija iz obnovljivih izvora, kako je dodao, pokriva dio potrošnje, smanjuje tražnju, dovodi do pada cijene, ali, s druge strane, građani kroz plaćanja nadoknade za proizvodnju iz obnovljivih izvora plaćaju skuplju energiju.

Ipak, kako je zaključio, značajna ulaganja koja su do sada ostvarena, kao i ona koja se planiraju, definitivno će uticati na smanjenje tih krupnih rizika, ali i na obezbjeđenje sigurnog napajanja električnom energijom postojećih potrošača i stvaranje uslova za priključenje novih potrošača.

Izvor: mina-business

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top