Nove cijene struje do ponedjeljka | Ekonomist

Nove cijene struje do ponedjeljka

Odbor Regulatorne agencije za energetiku (RAE) danas bi na sjednici trebalo da donese odluke po zahtjevima energetskih subjekata, na osnovu kojih će se formirati eventualno nove cijene struje koje će važiti od 1. januara.

“Cijene koje će snabdjevači primjenjivati treba da budu objavljene najkasnije 16. decembra“, piše u saopštenju RAE.

Danas će predstavnici RAE imati raspravu sa energetskim subjektima -Crnogorskim elektroprenosnim sistemom (CGES), Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS) i operatorom tržišta električne energije (COTEE), nakon čega treba da donesu u pisanoj formi odluku o regulatorno dozvoljenom prihodu za ta tri subjekta. Nove cijene struje, koje će važiti od 1. januara, prema našim informacijama, trebalo bi da se objave najkasnije do ponedjeljka.

Iz RAE su saopštili da se u cijene i naknade po koJima korisnici sistema plaćaju električnu energiju i usluge, transponuje regulatorno dozvoljeni prihod operatora, koji regulator utvrđuje u skladu sa odgovarajućim metodologijama.

“Odluke o regulatorno dozvoljenom prihodu i cijenama RAE, pored subjekata na koje se odnose, dostavlja i licenciranim snabdjevačima, koji su dužni da formiraju cijene za domaćinstva i druge krajnje kupce koje snabdijevaju i objave ih na internet stranici najmanje 15 dana prije početka snabdijevanja“, rekli su iz RAE.

Za sada je sigurno da će cijena električne energije, bez prenosa, gubitaka, distribucije i troškova operatora, koja čini 40 odsto ukupne cijene struje, biti uvećana za jedan procenat. Iz RAE su ranije najavili da će struja najvjerovatnije poskupiti od 1. januara.

 

Izvor: Dan

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top