Notari će imati pristup podacima Poreske

Potpisan je Sporazum o saradnji između Poreske uprave i Notarske komore, u cilju uspostavljanja bliže uzajamne saradnje i razmjene informacija od obostranog značaja.

Sporazum su potpisali direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša i predsjednik Notarske komore Branislav Vukićević.

Dokument predviđa uspostavljanje internet servisa putem kojeg će Notarskoj komori biti omogućen pristup podacima iz informacionog sistema Poreske uprave elektronskim putem, uz poštovanje principa pristupačnosti, bezbjednosti i povjerljvosti ličnih podataka u skladu sa zakonom.

Definiše se i set podataka kojima će biti omogućen pristup, kao i redosljed koraka u procesu razmjene informacija, u cilju obezbjeđivanja mehanizma autentifikacije, autorizacije i registracije aktivnosti, te očuvanja podataka u bazi.

“Sem toga, Sporazumom su propisane obaveze notara da prilikom sačinjavanja ugovora o prometu nepokretnosti sticaoce nepokretnosti upoznaju sa obavezom plaćanja poreza na promet nepokretnosti, pruže podršku istima u popunjavanju prijave poreza, kao i da ovjerene primjerke ugovora i prijava dostavljaju poreskom organu”, navodi se u saopštenju.

Očekuje se da će Sporazum doprinijeti smanjenju administrativnog opterećenja u radu Poreske uprave i Notarske komore, bržoj i jednostavnijoj razmjeni podataka i informacija, ali i edukaciji građana o pravima i obavezama koje imaju pri sticanju nepokretnosti, te povećanju stepena poreske disipline u oblasti prijavljivanja i plaćanja poreza na promet nepokretnosti.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top