Nezadovoljan tempom ekonomskog rasta

Premijer Milo Đukanović saopštio je da nije zadovoljan tempom ekonomskog rasta Crne Gore, iako se u ovoj godini, prema konzervativnim procjenama Vlade, očekuje jačanje ekonomije od 3,5 odsto.

Đukanović je na događaju pod nazivom Otvoreno sa premijerom koji je organizovala Američka privredna komora u Crnoj Gori (AmCham), komentarišući kretanje ekonomije kazao da se na to pitanje može odgovoriti sa uobičajenom dilemom da li se čaša na stolu vidi kao poluprazna ili kao polupuna.

„S obzirom na to da sam uvijek nezadovoljan onim što sam i lično uradio i onim što rade timovi u čijem sastavu radim, ja sam sklon da je vidim kao polupraznu“, rekao je Đukanović.

On je dodao da nije zadovoljan tempom ekonomskog rasta Crne Gore. „Opšte je poznato da vjerujem da je Crnoj Gori potrebna jedna srednjoročna stopa rasta od četiri do pet odsto na godišnjem nivou, koja bi nam obezbijedila dobar tempo sustizanja nivoa ekonomske razvijenosti zemalja u čijem društvu želimo da budemo“, saopštio je Đukanović.

Vlada je za ovu godinu konzervativno planirala da stopa rasta bude 3,5 odsto.

„Ta stopa rasta je u značajnoj mjeri oslonjena na očekivani investicioni okvir. Vjerujemo da je moguće na srednji rok, planirali smo za sada trogodišnje, obezbijediti minimalno stopu rasta od 3,8 odsto, godišnje, prosječno u naredne tri godine“, saopštio je Đukanović.

On je rekao da je Crna Gora tokom posljednjih deset godina imala dobar tempo ekonomskog rasta u datim uslovima.

„Danas možemo da kažemo da smo na dobrom putu. Očigledno je da se mijenja sistem vrijednosti u Crnoj Gori. U našoj istoriji nažalost mi smo umjesto kulta kvalitetnog života gradila kult herojske smrti“, rekao je Đukanović. “Saglasno tome mi smo mnogo više u istoriji ratovali, nego što smo radili“.

..

Đukanović smatra da se jaz zaostajanja u pogledu ekonomske razvijenosti Crne Gore za razvijenom Evropom može obezbijediti pametnim, promišljenim i kontinuiranim naporom na unaprijeđenju poslovnog ambijenta, realizaciji razvojnih projekata i korišćenju onoga što su neiskorišćeni razvojni resursi.

„Vladavina prava jedan je od ključnih izazova u Crnoj Gori i jedan od ključnih preduslova ekonomskog i demokratskog razvoja društva. Moramo ući u korijen problema i moramo se zapitati zbog čega imamo takav nizak novo vladavine prava u ovom regionu“, smatra Đukanović.

On je rekao da se već 15 godina realizuje reforma pravosudnog sistema u Crnoj Gori.

„Nažalost, u našem društvu se slika o neefikasnosti pravosudnog sistema Crne Gore stvara na temelju pet šest karakterističnih predmeta koji se neoprostivo dugo povlače kroz pravosudni sistem“, rekao je Đukanović.

Kada su u pitanju mjere koje Vlada sprovodi protiv sive ekonomije, Đukanović je ocijenio da je ostvaren ozbiljan napredak u radu privrednih sudova u Crnoj Gori.

„Zadovoljan sam onim što vidim da se događa posljednjih mjeseci. Mislim da se sad kvalitetnije implementira unaprijeđeni Zakon o stečaju, koji nudi formule efikasnijeg rješavanja problema preduzeća koji dođu u tu situaciju i nudi kvalitetniju zaštitu prava povjerilaca“, saopštio je Đukanović.

Na kraju prošle godine, kako je dodao, evidentirano je smanjenje zaostalih predmeta u privrednom sudu oko 65 odsto.

On je dodao da će Vlada, zavisno od tempa prevazilaženja problema koje generiše evropska ekonomska kriza, razmišljati i o drugim korekcijama u poreskom sistemu uključujući i stopu poreza na dodatu vrijednost (PDV).

„Niske poreske stope su nam donijele ovakav priliv stranih direktnih investicija. Ne planiramo nikakva nova poreska opterećenja“, rekao je Đukanović.

Vlada je, kako je dodao, donijela zaključak da do 2020. godine ukine komunalne takse i da ih prevede u poreze.

Članice AmCham smatraju da bi saradnja Vlade sa obrazovnim institucijama u segmentu planiranja radne snage trebalo da bude bolja. U izvještaju se navodi i da je porez na dobit i dalje konkurentan u poređenju sa drugim zemljama u regionu.

Pozitivno je ocijenjen porast efikasnosti u radu Poreske uprave (PU) u posljednje dvije godine. Oko 70 odsto članica AmCham se negativno odredilo prema povećanju PDV-a, a ocijenile su i da je nivo poreza i doprinosa povezan sa platama značajna biznis barijera, posebno za mala i srednja preduzeća.

Kompanije smatraju da su akcize u Crnoj Gori izrazito visoke i da se često mijenjaju bez dovoljne komunikacije sa privatnim kompanijama.

Ambasador SAD-a u Crnoj Gori, Margaret Uehara, je rekla da je zadovoljna što je AmCham jedna jaka organizacija u Crnoj Gori koja ima mogućnost da stvori dobro poslovno okruženje za preduzeća, kao i da državu učini atraktivnom za druge investitore.

„Moj tim i ja radimo posvećeno na poslovnoj saradnji između dvije zemlje, postoji sve veće interesovanje američkih kompanija za investicije u Crnoj Gori posebno u oblasti turizma, energije i infrastrukture“, kazala je Uehara.

 Izvor: RTCG
Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top