Neto dobit Budvanske rivijere dva miliona eura | Ekonomist

Neto dobit Budvanske rivijere dva miliona eura

Hotelska grupa “Budvanska rivijera” zabilježila je na kraju prošle godine neto dobit od 2,03 miliona eura, što je dva puta više u odnosu na 2016. godinu. Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća na kraju decembra porasli su deset odsto na 20,46 miliona eura.

Poslovni rashodi su u odnosu na uporedni period povećani 13,6 odsto na 17,91 milion eura. Na troškove zarada, naknada i ostale lične rashode se odnosilo 6,36 miliona eura. Na troškove materijala odnosi se 3,85 miliona eura, a amortizaciju i rezervisanja 3,88 miliona eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su oko 3,82 miliona eura.

Ukupna aktiva Budvanske rivijere na kraju decembra iznosila je 187,46 miliona eura i bila je 1,1 odsto veća nego u uporednom periodu. Dugoročna rezervisanja i obaveze ove hotelske grupe su na kraju decembra iznosile 1,87 miliona eura, a kratkoročna 11,93 miliona eura.

 

Komentariši

Top