Nešto više o freelance poslovima | Ekonomist

Nešto više o freelance poslovima

Za sve one koji vole svoju samostalnost, žele da sami sebi organizuju poslovne aktivnosti, preferiraju različite zadatke i fleksibilno radno vrijeme, freelance poslovi su idealan način da se spoje lijepo i korisno. Ima li ljepše stvari u životu nego da radite ono što volite za solidnu zaradu koja vremenom može da pređe čak i onu prosječnu u državi. Sve je u vašim rukama i podređeno vašoj volji. Benefiti koje osjetite su direktna refleksija vašeg prethodnog rada i truda.

Šta su zapravo freelance poslovi?

Termin se odnosi na sve oblike honorarnih poslova koji se obavljaju od kuće. Najprostije se može objasniti kao rad od slučaja do slučaja, rad na projektima i za različite poslodavce, najčešće  bez  ugovorne obaveze. Shodno tome, freelancer je osoba koja na ovaj način sebi obezbjeđuje zaradu. Zapravo to je samozaposleni pojedinac čiji rad nije direktno obavezan ni za jednog poslodavca. Freelancer izvršava zadatke ili upravlja projektima za neku (nekada i više) kompaniju ili instituciju. To su često visoko kvalifikovane i specijalizovane osobe za obavljanje određenih intelektualnih zadataka (npr. kao HR menadžeri, programeri, novinari, urednici, profesori i sl.) i obično nisu ugrađeni u organizacionu strukturu klijenta za kojeg rade.

U slučaju da ste u skorije vreme ostali bez posla ili jednostavno želite da postojeća primanja dopunite, ovakav način poslovanja može da vam pomogne da “stanete na noge”, dok ne nađete posao koji vam više odgovara, ali isto tako može da postane trajno opredjeljenje.

Ako ste se odlučili da se oprobate na ovoj vrsti tržišta rada treba da znate da je najvažniji alat – vaše znanje. Naime, kako biste uspješno poslovali morate da imate šta da ponudite kompanijama (koje su u ovom slučaju poslodavci) te da naučite kako da postanete što bolji u tome što radite. Ovo je primjer online tržišta gdje se najbolje uočava zakon ponude i tražnje za radnom snagom. Što je vaš rad i angažman kvalitetniji, bolje ćete se kotirati i bićete više traženi.

Iskustvo, profesionalizam i promocija su, naravno, veoma važne stavke u uspješnom poslovanju freelancer-a. Kao i u svakom poslu i životu generalno, potrebno je da budete među privima na rang listi da bi poslodavci za vas čuli i angažovali ih. Jedan od alata može da bude i vaš lični web sajt ili Linkedin profil, gde ćete ponuditi svoje usluge, uvijek dostupan telefon na koji potencijalni poslodavci mogu da vas dobiju i uvijek korisna, dobra preporuka ljudi sa kojima ste već radili.

Postoje više Web servisa koji omogućavaju ovakav rad i gdje se možete regisrovati kako bi naručioci poslova lakše došli do vas. Neki od njih su Elance.com, oDesk.com, Freelancer.com, Peopleperhour.com, Behance.net i mnogi drugi. Najuspješniji servisi su Elance i Freelancer koji imaju najviše registrovanih korisnika.

Oni funkcionišu na dosta jednostavan način. Na jednoj strani se nalaze poslodavci (Clients) koji postavljaju poslove u vidu projekata. Poslodavci uglavnom dolaze iz bogatih zapadnih zemalja (SAD, Kanada, Australija, UK i ostalih evropskih zemalja). Novi poslovi se pojavljaju svakog minuta u vidu oglasa. Na drugoj stani se nalaze radnici (Freelancers) koji apliciraju na te poslove. Svaki freelancer ima ograničeni broj tzv. konekta kojima aplicira na poslove i dobija ih jednom mjesečno. Na posao se aplicira tako što se piše ponuda (Proposal) te postave cijena i rok izvršenja. Poslodavci biraju najbolju ponudu na osnovu rejtinga freelancera, cijene i rokova koje su oni postavili.

Posle svakog obavljenog posla poslodavac ocenjuje freelancera i ostavlja svoje mišnjenje o tom freelanceru (Feedback) na osnovu kojeg freelancer gradi svoj rejting i kasnije dobija nove poslove. Sistem funkcioniše na jednostavan način – što je više sa boljih ocena nagrađen freelancer, više će biti posla a samim tim će i zarada biti veća.

Pitate se onda šta bi bile prednosti i nedostaci ovog načina rada?

Prednost se ogleda u sljedećem:

  • Ljudi koji su freelancer-i imaju veću raznovrsnost radnih zadataka
  • Zbog prirode posla najčešće biraju i svoje radno vrijeme
  • Mogućnosti za umrežavanje i poznanstva su pri ovakom radu
  • U svom poslovanju mogu da sarađuju sa drugim zaposlenima u određenoj kompaniji, kao i sa drugim freelance-rima, gdje god da se nalaze

Sa druge strane, nedostaci mogu biti:

  • Neizvijesnost u raznim oblastima rada – freelancer nikada ne može biti siguran u to da li će posla uopšte biti.
  • Iz toga proizilazi da i prihodi samim tim nisu zagarantovani
  • Nedostatak benificija koje imaju strandardno zaposleni (penziono, zdravstveno osiguranje i sl.)

Osim toga, važno je napomenuti da poslovati kao freelancer nije za svakoga. Biti freelancer zahtijeva veoma visok stepen samodiscipline, motivacije kao i neophodne stručnosti. Sa jedne strane ovo može da bude veoma isplativ i koristan posao, ali isto tako može biti izuzetno naporan i zahtjevan. Mnogi od nas ne shvataju “težinu” ovakvog načina poslovanja i treba obratiti pažnju na stres koji lako može da nastane.

Na kraju, postavlja se pitanje da li je ovo posao budućnosti?

Budući da napredne tehnologije omogućavaju sve lakši online rad, te da ova vrsta posla često zahtijeva veoma mala ulaganja, a možete obavljati svoje zadatke gdje god da se nalazite, može se reći da je odgovor pozitivan. U budućnosti će uslovi rada postajati sve fleksibilniji, tržište još više globalno, a freelance poslovi se idealno uklapaju u ovakve uslove.

Komentariši

Top