Nema otpremnina za kapovce | Ekonomist

Nema otpremnina za kapovce

Vlada ostaje privržena vladavini prava i poštovanju zakona u vezi sa pitanjem Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma, koji su usled stečaja ostvarili pravo na penziju. To je zaključeno na sastanku koji je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović održao sa ministrima ekonomije i rada Dragicom Sekulić i Kemalom Purišićem.

Da bi ovaj zakon bio realizovan, a utvrđeno je da je on nesprovodiv, još jednom pozivamo poslanike, posebno predlagače zakona, da uzmu aktivno učešće u radu i u što hitnijem roku stave ovaj zakon na dnevni red Skupštine“, navedeno je u saopštenju vladine slžbe za odnose s javnošću.

Ponovo su analizirani svi dokumenti, uključujući zakon i zaključke prethodne vlade.

Potvrda ispravnosti zaključaka prethodne vlade je i presuda Osnovnog suda u Podgorici od 18. novembra ove godine, prema kojoj je tužbeni zahtjev bivšeg radnika KAP-a, koji se nalazio na spisku svih radnika, odbijen“, navedeno je u saopštenju.

Podsjećaju da su po uvođenju stečaja u KAP radnici imali tri opcije da ostvare pravo na penziju, da uzmu otpremnine ili da zasnuju radni odnos kod novog poslodavaca. Socijalnim programom definisano je da radnici koji ostvare pravo na penziju, kao i radnici koji zasnuju radni odnos kod novog poslodavaca, nemaju pravo na otpremnine.

To pravo je pripadalo onima koji su u procesu stečaja ostali bez posla naveli su iz Vlade uz podsjećanje da je Vlada platila 2,2 miliona eura za povezivanje staža radnicima koji su penzionisani.

Zakon o izmirenju obaveza prema radnicima KAP-a, kako su pojasnili, nesprovodiv je jer se poziva na socijalni program po kome oni koji su ostvarili pravo na penziju nemaju pravo na otpremnine. Navode i da je zakon diskriminatorski. Podsjetili su i na preporuku Vlade Skupštini da prilikom ponovnog razmatranja tog zakonskog rješenja sagleda fiskalnu održivost njegove primjene i predloži održivo jednokratno rješenje koje neće ozbiljnije urušiti javne finansije države.

Izvor: Dan

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top