Nema otkaza 5 godina, prosječna plata 800 eura | Ekonomist

Nema otkaza 5 godina, prosječna plata 800 eura

Stalno zaposleni radnici u Aerodromima Crne Gore zaštićeni su od otkaza u periodu od pet godina od promjene poslodavca, odnosno davanja u zakup aerodroma, a garantuje im se prosječna zarada od 800 eura, navedno je u Kolektivnom ugovoru.

U tom ugovoru sindikata Aerodroma i ministra saobraćaja Osmana Nurkovića, na koji je saglasnost dala i Vlada, navedeno je i da u slučaju sporazumnog prekida radnog odnosa zaposleni koji imaju najmanje tri godine rada kod poslodavca imaju pravo na otpremninu čiji iznos dogovara sa izvršnim direktorom i ne može biti veći od 18 prosječnih zarada.

Otpremnina u slučaju proglašenja tehnološkog viška iznosiće najmanje 16 prosječnih zarada i za zaposlene sa godinu radnog staža, prenose Vijesti.

Taj ugovor biće dio koncesione dokumentacije na javnom pozivu za zakup podgoričkog i tivatskog aerodroma,a budući koncesionar biće obavezan da je poštuje.

Te povoljnosti i garancije izborili su sindikalni povjerenici. Zaposlenom u kompaniji, pod kojim se, kako je navedeno, podrazumijeva i svaki član menadžmenta, za čijim radom je prestala potreba, a nije mu obezbijeđeno nijedno od prava predviđenih zakonom, odnosno programom ostvarivanja prava zaposlenih za čijim radom je prestala potreba, poslodavac je dužan da isplati otpremninu koja zavisi od godina staža.

Ugovorom je precizirano i da zaposleni koji ima radni staž do tri godine ima pravo na 16 prosječnih zarada u kompaniji ili toliko svojih zarada, ako su veće od prosječnih i još po jednu zaradu za svaku punu godinu staža.

Oni koji imaju više od tri godine staža dobiće 24 prosječne ili svoje zarade plus još po jednu za svaku godinu rada.

Zaposleni sa invaliditetom ili profesionalnom bolešću imaće pravo na 24 zarade i još po jednu za godinu staža.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top