Nelojalna konkurencija ključni problem | Ekonomist

Nelojalna konkurencija ključni problem

Nelojalna konkurencija, nedostatak stručnog kadra i nelikvidnost ključni su problemi sa kojima se suočavaju preduzeća iz sektora papirne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti, ocijenjeno je na sastanku u Privrednoj komori (PKCG).

Na sastanku Grupacije za papirnu industriju, grafičku i izdavačku djelatnost PKCG saopšteno je da je poslovanje preduzeća iz tog sektora otežano zbog nelojalne konkurencije, koja ne plaća propisane dažbine, i nelikvidnosti.

“Izražen je nedostatak stručnog kadra, a zabrinjava i nezainteresovanost mladih da se bave ovim poslom”, navodi se u saopštenju PKCG.

Predstavnici grafičke industrije su, u cilju prevazilaženja postojećih ekonomskih problema, predložili da se u pozivima za učešće u postupku javnih nabavki obavezno primjenjuje kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude, a ne najniže ponuđene cijene, kao i da se od ponuđača tražiti da ispuni stručno-tehničke i uslove kadrovskih sposobnosti.

“Neophodno je u postupcima javnih nabavki predvidjeti uslove koji ne diskriminišu domaće ponuđače, imajući u vidu obim tržišta, potrebe zapošljavanja i jačanja konkurentnosti crnogorske privrede”, naveli su predstavnici Grupacije.

Oni smatraju da bi trebalo razmotriti mogućnost da se u pokrenutim postupcima usklade uslovi za učešće, kako se ne bi ugrozila ravnopravnost i načelo nediskriminacije ponuđača. Iz Grupacije su upozorili da postoje indicije da su ti uslovi postavljeni na diskriminirajući način za ponuđače koji legalno posluju uz izmirenje svih poreskih i drugih zakonskih obaveza.

“Neophodno je u tenderskim postupcima koristiti grafičke standarde kao obavezujuće za ponuđače, zbog dokazivanja njihove stručno-tehničke sposobnosti. Prilikom uvoza opreme trebalo bi osloboditi preduzeća plaćanja carine i poreza na dodatu vrijednost (PDV) na uvoz štamparskih mašina”, kazali su predstavnici Grupacije.

Oni traže i da im se obezbijede dugoročna kreditna sredstva sa povoljnom kamatom za nabavku nove opreme.

“Sinhronizovanim i efikasnim mjerama inspekcijskih i drugih nadležnih organa potrebno je eliminisati nelegalne oblike poslovanja u ovim djelatnostima”, poručili su iz Grupacije.

Oni smatraju da je nedostatak stručnog kadra izražen problem za preduzeća iz tog sektora, zbog čega bi problem deficitarnosti kadra trebalo riješiti stvaranjem neophodnih uslova u obrazovnom sistemu Crne Gore za obuku i školovanje učenika.

Na sastanku je ocijenjeno da su proizvodi ove grane od vitalnog značaja za potrebe privrede i vanprivrede, kulturu i informisanje zemlje.

Na osnovu podataka o spoljnotrgovinskoj razmjeni za prošlu godinu, uvoz proizvoda hartije i štampe iznosio je 38,4 milona eura, što predstavlja 2,2 odsto ukupnog uvoza, a izvoz 4,1 miliona eura.

Deficit u prometu sa inostranstvom iznosio je 34,3 miliona eura, a pokrivenost uvoza izvozom 10,7 odsto.

Izvor: Mina-business
Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top