Najviše žalbi na visoke provizije | Ekonomist

Najviše žalbi na visoke provizije

Bankarskom ombudsmanu u prošloj godini se za pomoć obratilo 470 klijenata i žiranata banaka i mikrokreditnih institucija.

“Klijenti su se žalili na visoke provizije i naknade, posebno u platnom prometu sa inostranstvom. Naročito su se žalili na visoke provizije na penzije iz inostranstva. Puno žalbi je bilo i na blokadu više od pola zarade i penzije, kao i drugih primanja, od strane banaka, po kreditnim i drugim obavezama. Visoki iznosi troškova na tekuće račune, kreditne kartice i minusna stanja tekućih računa su među žalbama klijenata”, kazao je bankarski ombudsman Halil Kalač.

I dalje stižu žalbe na neoslobađanje hipoteke i drugih kolaterala, srazmjerno vraćenom kreditu.

“Korisnici kredita indeksiranih u švajcarskim francima CHF prigovorili su na nesprovođenje dopune Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, od strane Adiko banke, HETE i B2 kapital. Navode da su se obratili tužbom nadležnom sudu. Sporovi po podnijetim tužbama dugo traju”, naveli su u obraćanju ombudsmanu.

Klijenti se takođe žale na stalni pad kamata na štednju.

“Među žalbama je i neprihvatanje od strane banaka ili MFI reprogramiranja ranije odobrenih kredita, u cilju olakšanja izmirenja obaveza”, kaže Kalač.

Bankarski ombudsman je građane koji imaju probleme u realizaciji hipotekarnih kredita, odnosno zahtjeva za njihovim restrukturiranjem uputio da se zahtjevom obrate bankama u skladu sa zakonom.

Ne prestaju ni žalbe žiranata koje su uglavnom vezane za period kreditne ekspanzije.

“Žiranti se žale na odobravanje kredita, od strane banaka i MFI, u periodu kreditne ekspanzije, kreditno nepodobnim klijentima, kao i na pasivnost banaka i MFI da naplate kredit od klijenta i dovođenje žiranata u loš položaj zbog blokade zarade/penzije. Njihove žalbe se odnose i na nedostupnost informacija i dokumentacije o kreditu klijenta, o visini duga klijenta po kreditu i nedobijanje podataka o drugim žirantima”, kaže Kalač.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top