Najveće plate u Sloveniji, najmanje u Makedoniji | Ekonomist

Najveće plate u Sloveniji, najmanje u Makedoniji

Najveća prosječna plata isplaćena u zemljama regiona bila je u Sloveniji i to 1.056,47 eura, dok je najmanja u Makedoniji – svega 381,90 eura.

Istovremeno prema podacima za oktobar 2017. prosječna plata isplaćena u Hrvatskoj bila je 795,53 eura, Crnoj Gori 511, Bosni i Hercegovini 436, te Srbiji 396,29 eura.

Naime, prosječna plata u Sloveniji tako je jedina u regionu veća od 1.000 eura, a u Hrvatskoj i Crnoj Gori veća od 500 eura, dok su i dalje najmanje u BiH, Srbiji i Makedoniji.

Interesantno je da je u toku 2017. godine najviše porasla prosječna plata u Hrvatskoj i to za 45,83 eura, a najmanje ona u Bosni i Hercegovini 8,13 i Crnoj Gori osam eura.

U Sloveniji je tokom ove godine prosječna plata porasla za 36,07, Srbiji 26,59, a Makedoniji 18,10 eura.

Kada je u pitanju Crna Gora prosječna neto zarada u oktobru 2017. godine od 511 eura u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 1,8 posto, a u odnosu na prosječnu neto zaradu u 2016. godini zabilježila rast od 2,4 posto.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u oktobru 2017. godine u odnosu na septembar 2017. godine zabilježile pad od 0,1 posto proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,1 posto. Prošle godine prosječna plata iznosila je 503 eura.


Izvor: Rtcg
Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top