Najstariji hotel na primorju pripao Sarajevu | Ekonomist

Najstariji hotel na primorju pripao Sarajevu

Nakon sudskog procesa koji je trajao preko 15 godina između države Crne Gore i Opštine Centar Sarajevo, kao i nakon odluka Osnovnog suda u Herceg Novom i Višeg suda u Podgorici, Opština Centar Sarajevo presudom Vrhovnog suda Crne Gore dobila je u posjed zgradu nekadašenjg hotela “Plaža” u Zelenici, potvrdio je Radiju Jadran advokat Čabe Mađara, Dragan Lepetić.

Hotel Plaža u Zelenici osnovao je potomak ugledne i imućne porodice Mađar, još 1902. godine, pa je to najstariji hotel na crnogorskom primorju i početak njegovog rada računa se kao početak organizovanog turizma na tom dijelu Jadrana.

“Crna Gora je, inače, dobila te sporove u prvom i drugom stepenu. Međutim, Vrhovni sud je preinačio te odluke nižestepenih sudova, usvojio reviziju Opštine Centar, usvojio službeni zahtjev i obavezao Crnu Goru da tužiocu preda u posjed na slobodno raspolaganje ove nekretine”,  kazao je advokat Lepetić.

Lepetić ističe da su u tom sporu Čaba Mađar i njegova porodica bili „umješači na strani Crne Gore“. Njihov pravni interes je u tome što su oni bivši vlasnici hotela i po tom osnovu vode restitucioni postupak kod Komisije za restituciju u Baru.

Komisija je posljednje ročište imala u novembru prošle godine, ali odluku još uvijek nije donijela, iako je Čaba Mađar pisao urgenciju, navodi Lepetić.

“Sad je slučaj iskompikovan, jer su vođena dva paralelna postupka: postupak restitucije i postupak Opštine Centar protiv države Crne Gore, jer je Crna Gora upisana kao vlasnik ovih nepokretnosti. Čaba Mađar i ostali nasljednici vode postupak restitucije protiv Crne Gore, kao upisanog vlasnika”, objašnjava on.

Lepetić je u skladu sa Ustavom i zakonom 5. jula 2017. godine podnio žalbu Ustavnom sudu Crne Gore protiv presude Vrhovnog suda , ali do danas Ustavni sud nije donio presudu.

Dodatnu komplikaciju čini i odluka predstavnika Opštine Cenar Sarajevo da u što skorijem roku raspiše javni tender za prodaju nekretnine.

“Po meni, Crna Gora je trebalo da uloži ustavnu žalbu, jer je Crna Gora bila stranka u postupku. Međutim, zastupnik imovinsko-pravnih interesa u ime Crne Gore nije ulagao žalbu, već je prepustio to Čabi Mađaru da uradi, ali on je tu umješač, a ne samostalna stranka”,  navodi Lepetić.

Situacija je specifična, jer ako bi došlo do postupka kod Međunarodnog suda pravde u Strazburu, gdje se postupci vode protiv matične države, Crna Gora bi vodila postupak protiv same sebe.

Lepetić je kazao da je dugogodišnji spor najprije vodila pokojna advokatica Ljerka Dabović, a pored toga dugogodišnji je i proces restitucije koji vodi porodica Mađar kod Komisije.

Javni izvršilac u Herceg Novom je, bez znanja Čabe Mađara, donio rješenje protiv izvršnog dužnika u postupku, odnosno Crne Gore, kojim je uveo u vlasništvo nekretnine Opštinu Centar Sarajevo.

Najstariji hotel na primorju

Hotel Plaža u Zelenici osnovao je potomak ugledne i imućne porodice Mađar, Antal Mađar, koji se nakon dužeg boravka u liječilištima Evrope, 1895. godine trajno naselio u Meljinama, gdje je kupio zemljište za gradnju kuće. Dozvolu za gradnju vile uz samu obalu mora, koja je kasnije pretvorena u pansion, dobio je 1898. godine.

Od otvaranja do pred Prvi svjetski rat u hotelu su boravile poznate ličnosti iz cijele Evrope. Tokom rata hotel je bio pretvoren u kasarnu, što je ostavilo velike tragove na hotelskoj opremi, okolnom parku i zgradi.

Hotel je u periodu između dva svjetska rata naslijedio Antalov sin Adorijan Mađar, koji ga je vodio do 1948. godine. Početkom Drugog svjetskog rata, hotel se pretvara u kasarnu aktom komande mjesta Zelenika.

Nakon oslobođanja Zelenike, hotel je nacionalizovan u korist Opštine Herceg Novi. Opština 1960. godine ustupa besplatno stečeno korisničko pravo na toj opštenarodnoj imovini, opštini Centar Sarajevo za 63,5 miliona dinara.


Izvor: RTCG

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top