Najniže plate u Srbiji, Makedoniji i BiH

U zemljama regije najvišu prosječnu platu od 1.000 eura početkom 2015. imali su Slovenci, dok je u Srbiji iznosila 326 eura.

Najveću prosječnu neto platu u regiji i dalje imaju zaposleni u Sloveniji i ona je u januaru 2015. godine iznosila 1.002,85 eura. To je ujedno i jedina prosječna plata zaposlenih koja prelazi hiljadu eura u državama regije, javlja Anadolija.

Istovremeno, prosječna plata isplaćena u Hrvatskoj istog mjeseca iznosila je 742 eura, u Crnoj Gori je iznosila 482 eura, Bosni i Hercegovini 423 eura, Makedoniji 357 eura, a najmanje u Srbiji – 326 eura.

Svi podaci odnose se na prosječne neto plate isplaćene u januaru 2015. osim za Makedoniju, gdje je riječ o prosječnoj plati za decembar 2014. godine. Za Makedoniju još nema podataka o platama za 2015. godinu.

Interesantno je da, iako najveća na prostoru bivše Jugoslavije, prosječna neto plata u Sloveniji od 1.002 eura isplaćena u januaru 2015. godine nominalno je bila manja za 1,6, a realno za 0,3 posto u odnosu na decembar 2014. godine.

Istovremeno, prosječna plata u Sloveniji u januaru ove godine u odnosu na isti mjesec prošle bila je nominalno manja za 0,3 posto, a realno veća za 0,2 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Hrvatskoj za januar 2015. iznosila je 742,46 eura, što je za 13,4 eura više nego isti mjesec godinu ranije. Prosječna plata zaposlenih u januaru 2014. godine iznosila je 726,3 eura.

Niže plate u Srbiji

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) u Crnoj Gori iznosila je 482 eura. U odnosu na decembar 2014. godine prosječna (neto) zarada u januaru 2015. godine zabilježila je pad od 0,4 posto. Prosječna (neto) zarada u januaru 2015. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 0,8 posto, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2014. godini zabilježila rast od jedan posto.

Nominalni pad za 1,9 posto u odnosu na decembar 2014. godine doživjela je i prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini za januar 2015. Iznosila je 423,35 eura.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata za januar 2015. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je niža za 1,2 posto.

Kada je riječ o Makedoniji, posljednja registrovana neto plata za decembar 2014. godine iznosila je 357,82 eura. Bila je veća u odnosu na onu mjesec ranije, novembar 2014, za 14,9 eura. Naime, prosječna plata u novembru 2014. iznosila je 350.5 eura.

Prosječnа zаrаdа bez porezа i doprinosа isplаćenа u jаnuаru 2015. godine u Srbiji je iznosila 326,42 eura. U poređenju sа prosječnom zаrаdom bez porezа i doprinosа isplаćenom u decembru 2014. godine, nominаlno je mаnjа zа 21,4 posto a reаlno zа 21,2 posto.

Istovremeno, prosječnа zаrаdа bez porezа i doprinosа isplаćenа u jаnuаru 2015. godine nominаlno je većа zа 3,5 posto i reаlno je većа zа 3,4 posto u odnosu nа prosječnu zаrаdu bez porezа i doprinosа isplаćenu u jаnuаru 2014. godine.

Izvor: Agencije

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top