Najavljuju niže troškove plaćanja karticama | Ekonomist

Najavljuju niže troškove plaćanja karticama

U Crnoj Gori ima 301.597 korisnika platnih kartica građana i preduzeća, preduzetnika… Broj izdatih kartica je veći za 136.024 ili ukupno 437.621, što znači da neko ima dvije ili više kartica, piše Pobjeda.

Česte su žalbe da banke naplaćuju visoke naknade na transakcije karticama, naročito kreditnim kojima se može koristiti i novac banke za razliku od debitnih, gdje vlasnik može plaćati samo do visine gotovine na svom računu.

Iz CBCG su, međutim, Pobjedi kazali da je visina naknade stvar poslovne politike i konkurencije svake banke, ali i najavili da se priprema teren da transakcije budu jeftinije.

Pojedine banke naplaćuju proviziju klijentima i za podizanje gotovine na svojim bankomatima, a na tuđim svakako.

“CBCG je pripremila radnu verziju nacrta zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama za koji je završena javna rasprava. Njime se uređuju međubankarske naknade koje se naplaćuju primaocima plaćanja pri izvršavanju nacionalnih platnih transakcija na osnovu platnih kartica u Crnoj Gori i posebna pravila poslovanja u vezi sa izdavanjem platnih kartica ili izvršavanjem platnih transakcija na osnovu ovih kartica. Uređivanjem međubankarskih naknada i navedenih pravila poslovanja poboljšaće se funkcionisanje unutrašnjeg tržišta i smanjiti troškovi za platne transakcije po osnovu platnih kartica”, kazali su iz CBCG odgovarajući na pitanje Pobjede da li se u narednom periodu može očekivati smanjenje naknada i provizija za transakcije platnim karticama.

Podaci pokazuju da je velika razlika u broju debitnih i kreditnih kartica iz prostog razloga što su ove druge “skuplje”, jer korisniku omogućavaju da koristi novac banke, odnosno da bude kreditiran.

“Na kraju 2018. godine broj debitnih kartica iznosio je 397.347, a kreditnih 32.565”, saopštili su iz CBCG, ali i objasnili da se u skladu sa odlukom podaci o broju izdatih platnih kartica prikupljaju raščlanjeni po funkcijama.

Zanimljiv je podatak da je u prošloj godini opao broj transakcija karticama.

“Broj transakcija izvršenih karticama u 2018. godini iznosi 15.710.872, pri čemu je, u odnosu na 2017. godinu, kada je iznosio 16.252.273, zabilježen pad od tri odsto”, objasnili su iz CBCG.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top