Na prodaju imovina Bjelasice Rade za 2,09 miliona | Ekonomist

Na prodaju imovina Bjelasice Rade za 2,09 miliona

Stečajna uprava bjelopoljske Bjelasice Rade raspisala je danas oglas za prodaju cjelokupne imovine kompanije, po ukupnoj početnoj cijeni od 2,09 miliona eura.

Prijave za učešće u javnom nadmetanju zainteresovani mogu slati do 15. decembra do deset sati i 30 minuta.

Na prodaju su ponuđeni objekat fabrike za flaširanje vode, površine 2,97 hiljada kvadrata, za 941,97 hiljada eura, mašine, oprema i vozila za 702,74 hiljade, kao i cjevovod Lješnica – Fabrika, dužine oko sedam kilometara za 68,88 hiljada eura.

Zemljište u Lješnici površine 1,95 hiljada metara kvadratnih prodaje se za 4,42 hiljade eura, zemljište u krugu fabrike za 202,21 hiljadu eura, kao i ono u krugu stare pekare za 171,86 hiljada eura.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju građani i preduzeća koja uplate depozit od pet odsto od početne cijene imovine.

Ponude će biti otvorene 18. decembra u 11 sati i 15 minuta u Privrednom sudu.

Uslovi za prodaju imovine stečajnog dužnika stekli su se nakon donošenja rješenja Privrednog suda o proglašenju bankrotstva Bjelasice Rade od 8. septembra.

Imovina se prodaje u cjelini u viđenom stanju, a može se razgledati svakog radnog dana od 11 do 14 sati.

Smatraće se da su uslovi za otvaranje ponuda ispunjeni ukoliko do naznačenog roka za njihovo dostavljanje stigne makar jedna.

Kriterijum za odabir ponuda je isključivo najveća ponuđena cijena, koja nije niža od početne.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će donijeti u roku od osam dana od održanog javnog otvaranja ponuda.

Odustanak odabranih ponuđača od date ponude ili zaključenja ugovora, ima za posljedicu gubitak uplaćenog depozita. Ponuđačima koji ne budu odabrani, uplaćeni depozit će biti vraćen u roku od deset dana od pravosnažnosti odluke o prodaji.

Odabrani ponuđač je dužan da sa stečajnim upravnikom zaključi u propisanoj formi ugovor o kupoprodaji imovine i uplati ukupno ponuđenu cijenu u roku od 30 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i prodaji imovine.

Stečaj u preduzeću pokrenut je u maju na zahtjev radnika, koji više od godinu nijesu primili zarade.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top